Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO

Valstybių narių nuolatinės atstovybės prie UNESCO palaiko ryšius tarp valstybių vyriausybių ir UNESCO sekretoriato. Nuolatinėse atstovybėse dirba valstybių užsienio reikalų ministerijų deleguoti diplomatai bei kiti specialistai.

Nuolatines atstovybes prie UNESCO turi 184 valstybės, dauguma jų įsikūrusios UNESCO sekretoriato Paryžiuje patalpose. Daugiau apie šalių narių nuolatines atstovybes prie UNESCO >>>

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO įsteigta 1993 m. Nuo atstovybės įsteigimo iki 2002 metų pradžios jai vadovavo nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Ugnė Karvelis. Ją pakeitė ir 2002–2009 m. Lietuvos Respublikos atstovybės vadove dirbo nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Ina Marčiulionytė. Po septynerių metų kadencijos 2010 m. vasario 1 d. ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO Ina Marčiulionytė baigė savo darbą Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO. Nuo 2012 m. iki 2016 m. ambasadoriumi buvo dr. Arūnas Gelūnas; nuo 2017 m. iki 2019 m. ambasadorė buvo prof. dr. Irena Vaišvilaitė.
 
2015 m. lapkričio 11 d., UNESCO Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje, Lietuva 171 balsu išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. 

Vykdomoji Taryba yra viena pagrindinių UNESCO valdymo struktūrų, kurią sudaro 58 valstybių atstovai. Ji priima sprendimus dėl organizacijos veiklos programos ir biudžeto.

Mūsų šalis Vykdomosios Tarybos nare taip pat buvo 1997-2001 m. ir 2005-2009 m.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO interneto svetainėje.