UNESCO minimos sukaktys

Į UNESCO minimų sukakčių kalendorių kas dveji metai visos UNESCO valstybės narės ir asocijuotos valstybės narės gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Į minėtąjį kalendorių įtrauktos šios Lietuvos minimos datos:

• 1997 m. – Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai“ išleidimo 450-osios metinės (1996–1997 m. dvimetis);
• 2002 m. – Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės (kartu su Lenkija ir Baltarusija) (2002–2003 m. dvimetis);
• 2004 m. – Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios metinės (2004–2005 m. dvimetis);
• 2011 m. – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinės (2010–2011 m. dvimetis);
• 2011 m. – Česlovo Milošo 100-osios gimimo metinės (kartu su Lenkija) (2010–2011 m. dvimetis);
• 2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės (2012–2013 m. dvimetis);
• 2014 m. – Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės (2014–2015 m. dvimetis);
• 2015 m. – Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinės (kartu su Baltarusija ir Lenkija) (2014–2015 m. dvimetis);
• 2017 m. – Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės.
• 2018 m. – Juozapo Čechavičiaus 200-osios gimimo metinės.
• 2018 m. – Stanislovo Moniuškos 200-osios gimimo metinės.
 

UNESCO, kas dveji metai skelbdama minimų sukakčių sąrašą, prisideda prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių ar kitų datų populiarinimo valstybėse narėse. Be to, minimos datos glaudžiai siejasi su UNESCO propaguojamomis vertybėmis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse ir skatina toleranciją, taiką, kultūrų dialogą bei tautų tarpusavio supratimą.

Valstybės narės, pateikdamos kandidatūras į minimų sukakčių sąrašą, įsipareigoja rengti toms sukaktims skirtus minėjimo renginius.