Ar žinote, kad ...

... Lietuva jau pradėjo skaičiuoti ketvirtą dešimtį UNESCO organizacijoje. 1991 m. spalio 7 d. Lietuva tapo UNESCO – Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos nare.

... Pasaulio paveldo sąraše yra penki Lietuvos objektai: Vilniaus istorinis centras – Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija (bendra su Rusijos Federacija teritorija), Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinio lanko punktai (įrašyta 10 valstybių – Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Norvegijos, Rusijos Federacijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos – iniciatyva) ir modernistinis Kaunas.

... į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytos trys lietuviškos tradicijos: Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, Dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse, Lietuvių polifoninės dainos sutartinės.

... į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį registrą įrašyti šie su Lietuva susiję dokumentinio paveldo objektai: „Baltijos kelio“ dokumentai (oficialus pavadinimas – „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“), Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija (bendra Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos, Suomijos ir Ukrainos paraiška). 2017 m. į šį registrą įrašytas Liublino unijos akto dokumentas (bendra Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Baltarusijos paraiška).

... kadenciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus nuo 2003 metų yra UNESCO Geros valios ambasadorius žinių visuomenei, kuri yra viena iš prioritetinių UNESCO veiklos sričių.

... olimpinis čempionas Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna yra ir UNESCO Sporto čempionas.

... 2016 m. kovo 7 dieną operos solistei Violetai Urmanai suteiktas UNESCO menininkės taikai vardas.

... į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“  Pasaulinį biosferos rezervatų tinklą įrašytas Žuvinto biosferos rezervatas.