Komitetai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas

 1. Pirmininkas - Rimantas Žylius, Ministro Pirmininko patarėjas;
 2. Vidmantas Bezaras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius;
 3. dr. Reda Cimmperman, Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė;
 4. dr. Laima Galkutė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto mokslo darbuotoja, darnaus vystymosi švietimo ekspertė;
 5. prof. dr. Rimvydas Laužikas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto pirmininkas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
 6. Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;
 7. Lukas Kornelijus Vaičiakas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas.

UNESCO programų nacionaliniai komitetai

„Žmogus ir biosfera“ (MAB) programos komitetas:

Pirmininkas – Vincas Būda – Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos narys.

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“

 1. dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja;
 2. dr. Povilas Blaževičius, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos nacionalinio muziejaus Priešistorinės archeologijos rinkinių skyriaus vedėjas;
 3. dr. Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius;
 4. dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
 5. Daina Čenytė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 6. Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja;
 7. Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius;
 8. Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė;
 9. dr. Ramūnas Antanas Kondratas, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius;
 10. Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė;
 11. prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
 12. Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė;
 13. dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
 14. dr. Dalia Vasiliūnienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė;
 15. dr. Rūta Pileckaitė-Vasilienė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vadovė, jai nesant – Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas.

Programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas

 1. Pirmininkas – prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;
 2. Gražina Lamanauskienė, Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyr. specialistė;
 3. Mindaugas Glodas, Žinių ekonomikos forumo pirmininkas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius;
 4. prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius;
 5. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės narė;
 6. Andrius Šuminas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių medijų laboratorijos vedėjas;
 7. Arminas Rakauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas;
 8. Simona Aginskaitė, Lietuvos neįgaliųjų forumo Komunikacijos vadovė.