Komitetai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas

 1. Pirmininkas - Rimantas Žylius, Ministro Pirmininko patarėjas;
 2. Vidmantas Bezaras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius;
 3. dr. Laima Galkutė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto mokslo darbuotoja, darnaus vystymosi švietimo ekspertė;
 4. Agnė Jasinavičiūtė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė;
 5. prof. dr. Rima Povilionienė, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komiteto narė;
 6. prof. dr. Rimvydas Laužikas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto pirmininkas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
 7. Umberto Masi, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas.

UNESCO programų nacionaliniai komitetai

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinis komitetas

 1. Pirmininkas – prof. dr. Algimantas Paulauskas, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys;
 2. Džiugas Anuškevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnysis patarėjas;
 3. dr. Valda Araminienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
 4. prof. dr. Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius;
 5. Paulius Čeponas, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius;
 6. akad. prof. dr. Darius Danusevičius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus miškininkystės sekcijos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius;
 7. Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumo direktorius, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys;
 8. prof. dr. Virginija Podėnienė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė;
 9. akad. prof. dr. Arvydas Povilaitis, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vandens tarybos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Vandens inžinerijos katedros profesorius;
 10. dr. Valerijus Rašomavičius, Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;
 11. Albertas Stanislovaitis, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas;
 12. dr. Julius Taminskas, Gamtos tyrimų centro Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;
 13. Goda Vainienė, Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento vyresnioji patarėja.

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“

 1. dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja;
 2. dr. Povilas Blaževičius, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos nacionalinio muziejaus Priešistorinės archeologijos rinkinių skyriaus vedėjas;
 3. dr. Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius;
 4. dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
 5. Daina Čenytė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 6. Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja;
 7. Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius;
 8. Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė;
 9. dr. Ramūnas Antanas Kondratas, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius;
 10. Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė;
 11. prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
 12. Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė;
 13. dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
 14. dr. Dalia Vasiliūnienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė;
 15. dr. Rūta Pileckaitė-Vasilienė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vadovė, jai nesant – Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas.