Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos logotipas (toliau – Logotipas) (įskaitant grafinio vaizdavimo pavyzdį lietuvių ir/arba anglų kalbomis arba dvikalbę versiją) naudotinas tik reprezentaciniais ir šviečiamaisiais tikslais (leidiniams, kinematografiniams kūriniams ir kitai audiovizualinei produkcijai, konferencijoms, festivaliams ir kitokiems viešiems susitikimams bei visuomeniniams renginiams ir pan.). Teisė neatlygintinai naudoti logotipą suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims pasirašius dvišalę sutartį dėl Logotipo naudojimo. Logotipo naudojimas iki rašytinio suderinimo yra neteisėtas.

Pareiškėjas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pateikia prašymo naudoti Logotipą formą (parsisiųsti).

Atsakymą dėl prašymo (ne)tenkinimo Sekretoriatas pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Su pareiškėju, kuriam suteikiama teisė naudoti Logotipą, pasirašoma Logotipo naudojimo sutartis, kurioje numatomos tarpusavio teisės ir pareigos, aptariamos logotipų naudojimo ir kitos sąlygos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kuriam suteiktas terminuotas leidimas naudoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos logotipą, privalo spaudai ir paviešinimui, gamybai bei vaizdo transliavimui parengtą medžiagą, kurioje naudojamas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos logotipas, raštu iš anksto suderinti su atsakingu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotoju.

Bendros Logotipo grafinio vaizdavimo taisyklės:

  1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos logotipas yra vientisas ir neskaidomas.
  2. UNESCO šventyklos simbolis negali būti mažesnis nei 12 mm.
  3. Logotipas negali būti vaizduojamas kairiajame viršutiniame kampe.
  4. Logotipo pozicionavimas kitų ženklų atžvilgiu derinamas su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu.
  5. Visais atvejais greta naudojamų logotipų aukštis negali viršyti UNESCO Šventyklos grafinio elemento aukščio.
  6. Santykis tarp atskirų logotipo elementų yra fiksuotas ir nekintantis jokiomis aplinkybėmis. Spalvos nekeičiamos.
  7. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos logotipas vizualinis pateikimas turi būti itin aukštos kokybės, atkurtas tiksliai pagal Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nustatytus grafinius standartus ir negali būti pakeistas.