Veiklos sritys

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (Sekretoriatas) – biudžetinė įstaiga, aptarnaujanti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją (Nacionalinė komisija) bei padedanti įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas, numatytas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatuose bei Sekretoriato nuostatuose. 

Sekretoriatas,  vadovaudamasis UNESCO generalinės konferencijos nutarimais, atsižvelgdamas į UNESCO programas ir projektus bei iš UNESCO sekretoriato Paryžiuje gaunamą informaciją, kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrina nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą.

Pagrindinės UNESCO veiklos sritys, kuriose veiklą vykdo Nacionalinė komisija ir Sekretoriatas - švietimas, mokslas, kultūra, komunikacija ir informacija.

Plačiau apie įgyvendintas veiklas ir planus skaitykite Planavimo dokumentuose.