Jūsų parama

Maloniai informuojame, jog Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21‑506; 2000, Nr. 61‑1818) nustatyta tvarka.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasirinko mus ir sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalimi nusprendė paremti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatą, šiuo būdu padedant laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas ir įgyvendinant kitas pavestas funkcijas, puoselėjant UNESCO tikslus ir vertybes.