Nariai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis atnaujinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-14 (įsakymo pakeitimas 2018 m. vasario 6 d. Nr. ĮV-166) „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariai (pareigos pateikiamos taip, kaip nurodytame įsakyme):

1. prof. habil. dr. Vincas Būda – Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinio mokslo tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro direktorius;

2. dr. Reda Cimmperman – Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė; 

3. prof. dr. Renaldas Čiužas – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas;

4.   Tomas Daukantas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;

5.   dr. Laima Galkutė – Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto mokslo darbuotoja;

6.   Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras;

7.   prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Lietuvos atstovas UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinėje taryboje ir šios programos Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

8.   Aušra Jaruševičiūtė – VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ Radijo naujienų tarnybos dienos redaktorė, Lietuvos atstovė UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinėje taryboje;

9.   Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas;

10. akad. Eugenijus Jovaiša – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;

11. Evelina Karalevičienė – UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto narė;

12. Ramūnas Karbauskis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas;

13. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro direktorius, Europos kino agentūrų direktorių asociacijos valdybos narys, VšĮ „Kaunas 2022“ tarybos narys;

14. prof. dr. Rimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

15. prof. dr. Dalia Leinartė – Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto pirmininkė;

16. Beata Maliušicka – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrė;

17. prof. dr. Jonas Ruškus – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pirmininko pavaduotojas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius;

18. Marius Narmontas – Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras;

19. Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

20. akad. prof. emeritas habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis – Jungtinių Tautų Pasaulinės darnaus vystymosi nepriklausomų ekspertų mokslininkų grupės narys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto Mokslo vadovas;

21. Vida Šatkauskienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;

22. Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė;

23. Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas;

24. doc. dr. Irena Vaišvilaitė – Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė; 

25. dr. Gintautė Žemaitytė – Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė.