Patronažas / projekto globa*

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau - Komisijos) patronažas – tai nefinansinės paramos forma, kuri gali būti suteikiama įvairiems projektams, programoms, renginiams ir pan.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas suteikiamas tikslingai su UNESCO sritimis susijusiems; nekomercinio pobūdžio; vienkartiniams; reikšmingiems, valstybės lygmens projektams ar renginiams; kai kreipiasi juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos). Prioritetinės Komisijos veiklos sritys įvardintos dokumente (parsisiųsti).

Norėdami pasitikrinti, ar jūsų veikla atitinka Komisijos patronažo kriterijus – susipažinkite su Komisijos patronažo suteikimo taisyklėmis (parsisiųsti).

Pareiškėjai Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. turi pateikti užpildytą Prašymo formą (parsisiųsti). Toks prašymas turi būti teikiamas likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki projekto įgyvendinimo pradžios.
Reikalavimus atitinkantis prašymas suteikti Komisijos patronažą teikiamas svarstyti komisijai 1 kartą per ketvirtį (preliminariai numatoma: kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesio pradžioje).

Prašymą Komisija svarsto bei atsakymą dėl prašymo (ne) tenkinimo pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo Komisijai perdavimo momento (kaip minėta anksčiau- 1 kartą per ketvirtį (preliminariai: kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesį).

Su projekto, kuriam suteikiamas komisijos patronažas, vykdytoju pasirašoma patronažo suteikimo sutartis, kurioje numatomi tarpusavio teisės ir pareigos, aptariamos logotipų naudojimo, veiklų organizavimo, ataskaitų sąlygos.

Komisijai globojant projektą, jo įgyvendinimo laikotarpiu Komisija tarpininkauja dėl informacijos platinimo, teikia su UNESCO susijusią informaciją, gali teikti rekomendacijas, taip pat leidžiama naudoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, kaip Projekto globėjos, vardą ir logotipą, Komisija siūlo erdvę renginiams Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje bei bendradarbiauja kitais nefinansinio pobūdžio būdais.

Su projekto vykdytoju palaikomas glaudus grįžtamasis ryšys, informuoja apie projekto eigą, projekto vykdytojas teikia Ataskaitą (parsisiųsti).


*Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veiklos kontekste vartojamas prancūzų kalbos žodis patronage, kuris reiškia globą, paramą.