Patronažas / projekto globa*

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau - Komisijos) patronažas tai nefinansinės paramos forma, projekto vykdytojui suteikianti teisę projekto įgyvendinimo ir sklaidos laikotarpiu naudoti Komisijos, kaip projekto globėjos, logotipą ir bendradarbiauti viešinant apie jį informaciją. Esant poreikiui ir galimybėms, Sekretoriatas taip pat gali parengti palaikymo raštus, suteikti erdvę projekto renginiui Komisijos patalpose ar prisidėti prie projekto įgyvendinimo kitais nefinansiniais būdais. 

Dėl patronažo suteikimo gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos Respublikoje.

Patronažas gali būti suteikiamas nekomercinio pobūdžio projektams, kurie prisideda prie vieno ar daugiau strateginių tikslų, nurodytų UNESCO Vidutinės trukmės strategijoje 2022-2029 m.:

 • užtikrinti kokybišką, teisingą ir įtraukų švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems, siekiant, be kitų tikslų, sumažinti nelygybes ir kurti besimokančias ir kūrybiškas visuomenes šioje skaitmeninėje eroje;
 • kurti darnias visuomenes ir saugoti aplinką, pasitelkiant mokslą, technologijas, inovacijas ir gamtos paveldą;
 • ugdyti įtraukią, teisingą ir taikią visuomenę, skatinant raiškos laisvę, kultūros įvairovę, globalų pilietiškumą ir saugant paveldą;
 • kuriant ir skleidžiant žinias, įgūdžius ir etinius standartus, kurti žmonijai tarnaujančią technologinę aplinką.

 Žingsniai, kuriuos turite atlikti, norėdami gauti Komisijos patronažą:

 1. Susipažinkite su Patronažo suteikimo taisyklėmis (atnaujintos 2023.04.20)
 2. Užpildykite Prašymo formą ir persiųskite ją el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Prašymą galima pateikti bet kuriuo metu, tačiau rekomenduojame tai padaryti likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki projekto įgyvendinimo pradžios.

Jei Komisija priims sprendimą suteikti patronažą Jūsų projektui:

 1. Su Jumis bus pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis.
 2. Komisijos sekretoriatui turėsite pateikti trumpą ataskaitą (po projekto įgyvendinimo pabaigos praėjus ne daugiau kaip 1 mėnesiui).


*Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veiklos kontekste vartojamas prancūzų kalbos žodis patronage, kuris reiškia globą, paramą.

 


Projektai, kuriuos globojame 2023 metais:

 • VšĮ „Mes Darom“ iniciatyvos „Darom kartu“ ir „Darom prie jūros“. Plačiau >>
 • „MOKONOMIKA: didžiausia nuotolinė pamoka (2023)“. Plačiau >>
 • 23-ioji Nacionalinė bibliotekų savaitė „Kartu įveikiant krizes“. Plačiau >>

 Projektai, kuriuos globojome 2022 metais:

 • „Mokonomika: didžiausia nuotolinė pamoka“ (2022). Plačiau >>
 • Nacionalinė bibliotekų savaitė „Tvari biblioteka“. Plačiau >>
 • Projektas „Muzikinė drama, skirta karaimams”. Plačiau >>
 • Nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos”. Plačiau >>
 • „Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) savaitė Lietuvos viešosiose bibliotekose”. Plačiau >>
 • TV laida „Stop juosta“. Plačiau >>