Darbo grupės

UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo (ASPnet) darbo grupė

 1. Indrė Augutienė - VšĮ Pasaulio piliečių akademijos vadovė;
 2. dr. Laima Galkutė - Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslo darbuotoja, Komisijos narė;
 3. dr. Sandra Kairė – Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė;
 4. prof. dr. Lina Kaminskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė;
 5. Rūta Krasauskienė - Nacionalinės švietimo agentūros direktorė, Komisijos narė;
 6. dr. Asta Navickaitė - Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos mokytoja, ASPnet veiklos mokykloje koordinatorė;
 7. doc. dr. Liutauras Nekrošius - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto dekanas, Komisijos narys;
 8. dr. Eglė Pranckūnienė - VšĮ Mokyklų tobulinimo centras steigėja, programos „Renkuosi mokyti“ konsultantė;
 9. prof. dr. Jonas Ruškus - Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių tautų Žmonių su negalia teisių komiteto narys ekspertas, vicepirmininkas, Komisijos narys;
 10. Dalia Stabrauskaitė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo programų vadovė, ASPnet Lietuvoje koordinatorė.

Laikinoji Darnaus vystymosi švietimo darbo grupė

 1. Laima Galkutė – VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslo darbuotoja, Komisijos narė;
 2. Dainius Genys – VDU Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro mokslo darbuotojas;
 3. Šarūnas Gerulaitis – MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto doktorantas, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius;
 4. Sandra Kairė – VU Filosofijos fakulteto docentė, Ugdymo mokslų instituto direktorė;
 5. Rūta Krasauskienė – Nacionalinės švietimo agentūros direktorė, Komisijos narė;
 6. Edvina Krokaitė – VDU Gamtos mokslų fakulteto mokslo darbuotoja, Karalienės Mortos mokyklos mokytoja;
 7. Giedrė Kvieskienė - VDU Švietimo akademijos profesorė, Profesinio tobulinimo instituto vadovė;
 8. Žymantas Morkvėnas - Baltijos aplinkos forumo direktorius, Komisijos narys;
 9. Asta Navickaitė – Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja;
 10. Jonas Ruškus – VDU Socialinių mokslų fakulteto profesorius, Komisijos narys;
 11. Rimantas Vaitkus – VU Chemijos ir geomokslų fakulteto docentas.

Darbo grupės suinteresuotųjų šalių Patarėjų tarybą sudaro:

 1. Vilma Bačkiūtė - Respublikos Prezidento patarėja;
 2. Agnė Buraitytė - Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje patarėja;
 3. Rūta Baškytė - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja;
 4. Jolanta Markevičienė - Sostinės vaikų ir jaunimo centro nacionalinės programos „Darni mokykla“ koordinatorė.