Kontaktai ir struktūra

Kontaktai

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Radvilų g. 6, LT-01129 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 210 7340
Mob. 8 612 15124
Faks. (8 5) 210 7343
El. p. lietuva(a)unesco.lt
www.unesco.lt

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

Generalinė sekretorė
Miglė Mašanauskienė
migle.masanauskiene(a)unesco.lt

Generalinio sekretoriaus padėjėja
Jurgita Vaitkutė
jurgita.vaitkute(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: dokumentų valdymas ir apskaita, administravimas, vidaus personalo ir teisės, viešųjų pirkimų procedūrų klausimai, duomenų apsauga, UNESCO klubai, bendrieji UNESCO stipendijų klausimai, UNESCO matomumo projektai, logotipų naudojimo klausimai.


Kultūros programų vadovė

Milda Valančiauskienė
milda(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: UNESCO kultūros sritis (nematerialusis paveldas, kultūrų raiškos įvairovė, autorių teisės, menai, UNESCO sukakčių minėjimas) ir parodų Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje kuravimas.


Paveldo programų vadovė

Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė
renata.kepezinskiene(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: UNESCO materialaus kultūros paveldo sritis (pasaulio paveldas, materialus kultūros paveldas ir jo apsaugos klausimai, kultūrinis turizmas, povandeninis paveldas).


Mokslo programų vadovė

Dovilė Lozovska
dovile.lozovska(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: UNESCO mokslo sritys (gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai, Hidrologijos ir „Žmogus ir biosfera" (MAB) programos, klimato kaitos, stichinių nelaimių prevencijos, etikos, bioetikos, žmogaus teisių, lygių galimybių, fizinės kultūros ir sporto, antidopingo klausimai).

Švietimo programų vadovė
Dalia Stabrauskaitė
dalia(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: UNESCO švietimo sritys (UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas, visų lygių švietimas, jaunimo klausimai).

Komunikacijos programų vadovė
Miglė Viselgaitė
migle.viselgaite(a)unesco.lt

Pagrindinės koordinavimo sritys: ryšiai su visuomene, komunikacija.


Finansų valdymo specialistė
Aida Baliūnienė
aida(a)unesco.lt