UNESCO minimos dienos

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja tvirtina tarptautinių dienų, skirtų paminėti svarbias žmonijos gyvenimo ir istorijos akimirkas, sąrašą. Pilną Jungtinių Tautų ir jos specializuotų agentūrų minimų dienų sąrašą galite rasti Jungtinių Tautų svetainėje.

Jungtinių Tautų specializuotos agentūros, tarp jų ir UNESCO, taip pat skelbia minimas tarptautines dienas. Todėl UNESCO mini ne tik JT Tarptautines dienas, susijusias su Organizacijos veiklos sritimis, bet ir kitas tarptautines ir pasaulines dienas, paskelbtas pačios Organizacijos valdžios organų.

Norėdami pasiekti platesnę informaciją apie minimą dieną, spauskite jos pavadinimą.

Sausio 14 d. - Pasaulinė logikos diena

Sausio 24 d. - Tarptautinė švietimo diena

Sausio 24 d. - Pasaulinė Afrikos ir afrikietiškos kilmės asmenų kultūros diena

Sausio 27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

Vasario 11 d. - Tarptautinė moterų ir merginų moksle diena

Vasario 13 d. – Pasaulinė radijo diena

Vasario 21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Kovo 4 d. - Pasaulinė inžinerijos darniam vystymuisi diena

Kovo 8 d. – Tarptautinė moterų diena

Kovo 14 d. - Tarptautinė matematikos diena

Kovo 20 d. – Tarptautinė frankofonijos diena

Kovo 21 d. – Pasaulinė poezijos diena

Kovo 21 d. – Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena

Kovo 21 d. – Tarptautinė Nowruz diena

Kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena

Balandžio 6 d. - Tarptautinė sporto vystymuisi ir taikai diena

Balandžio 15 d. - Pasaulinė meno diena

Balandžio 23 d. – Pasaulinė knygos ir autorių teisių diena

Balandžio 30 d. – Tarptautinė džiazo diena

Gegužės 3 d. – Pasaulinė spaudos laisvės diena

Gegužės 5 d. - Afrikos pasaulio paveldo diena

Gegužės 16 d. - Tarptautinė šviesos diena

Gegužės 21 d. – Pasaulinė kultūrų įvairovės diena dialogui ir vystymuisi

Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Gegužės 25 d. – Afrikos diena / Afrikos savaitė

Birželio 5 d. – Pasaulinė aplinkos diena

Birželio 8 d. – Pasaulinė vandenynų diena

Birželio 17 d. – Pasaulinė kovos prieš dykumėjimą ir sausrą diena

Liepos 18 d. - Tarptautinė Nelsono Mandelos diena

Liepos 26 d. - Tarptautinė mangrovių ekosistemos išsaugojimo diena

Rugpjūčio 9 d. – Tarptautinė pasaulio vietinių tautų diena

Rugpjūčio 12 d. – Tarptautinė jaunimo diena

Rugpjūčio 23 d. – Tarptautinė prekybos vergais ir vergovės panaikinimo atminimo diena

Rugsėjo 8 d. – Tarptautinė raštingumo diena

Rugsėjo 15 d. – Tarptautinė demokratijos diena

Rugsėjo 20 d. - Tarptautinė sporto universitete diena

Rugsėjo 21 d. – Tarptautinė taikos diena

Rugsėjo 28 d. - Tarptautinė visuotinės prieigos prie informacijos diena

Spalio 5 d. – Pasaulinė mokytojų diena

Spalio 11 d. - Tarptautinė mergaičių diena

Spalio 13 d. – Tarptautinė stichinių nelaimių prevencijos diena

Spalio 17 d. – Tarptautinė skurdo mažinimo diena

Spalio 24 d. - Jungtinių Tautų diena

Spalio 27 d. – Pasaulinė audiovizualinio paveldo diena

Lapkričio pirmasis ketvirtadienis - Tarptautinė diena prieš smurtą ir patyčias mokykloje, įskaitant internetines patyčias

Lapkričio 2 d. - Tarptautinė nusikaltimų prieš žurnalistus nebaudžiamumo panaikinimo diena

Lapkričio 5 d. - Pasaulinė romų kalbos diena

Lapkričio 5 d. - Pasaulinė cunamių diena

Lapkričio 10 d. – Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

Lapkričio trečiasis ketvirtadienis – Pasaulinė filosofijos diena

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 18 d. - Tarptautinė islamo meno diena

Lapkričio 25 d. – Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena

Lapkričio 26 d. - Tarptautinė alyvmedžio diena

Lapkričio 29 d. – Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena

Gruodžio 1 d. – Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio 3 d. – Tarptautinė žmonių su negalia diena

Gruodžio 10 d. – Žmogaus teisių diena

Gruodžio 18 d. – Tarptautinė migrantų diena

Gruodžio 18 d. – Pasaulinė arabų kalbos diena