Stipendijos, prizai, konkursai ir programos

UNESCO stipendijų programa pagal UNESCO programos ir biudžeto prioritetus (UNESCO Fellowships Programme in Support of Programme Priorities) skirta asmenims iš visų pasaulio valstybių, turintiems bakalauro, magistro, mokslų daktaro ar kitą lygiavertį mokslinį laipsnį. Kandidatų pasirinkta studijų kryptis turi atitikti tų metų UNESCO Programos ir biudžeto prioritetus švietimo, gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų, kultūros bei komunikacijos ir informacijos srityse. Studijų trukmė 1-6 mėn. Paraiškos stipendijai gauti teikiamos per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais, kai Lietuva gauna kvietimą teikti paraiškas, informacija apie konkrečius terminus ir reikalavimus skelbiama interneto svetainėje www.unesco.lt.

Į UNESCO stipendijų programą taip pat įeina jungtinės UNESCO ir partnerių stipendijos, pavyzdžiui, UNESCO-L‘Oréal gyvybės mokslų iniciatyva jaunoms mokslininkėms, o taip pat  UNESCO dalyvavimo programa. UNESCO dalyvavimo programa remia valstybių narių iniciatyvas. Dėl galimybių dalyvauti UNESCO dalyvavimo programoje prašome kreiptis į Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją.