UNESCO konvencijos, prie kurių prisijungė Lietuva

1. Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, Paryžius, 1972
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
Įsigaliojo 1992-06-30.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 73-2766.

2. Profesinio mokymo konvencija (UNEVOC), Paryžius, 1989
Convention on Technical and Vocational Education
Įsigaliojo 1993-04-28.

3. Konvencija dėl oficialių publikacijų ir vyriausybės dokumentų tarpvalstybinių mainų, Paryžius, 1958
Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States
Įsigaliojo 1994-03-10.

4. Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių, Ramsaras, 1971
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Įsigaliojo 1993-12-20.
Skelbta Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr.19

5. Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių 6 ir 7 straipsnių pakeitimo protokolas, Regina (Kanada), 1978 m. gegužės 28 d.
Protocol to amend articles 6 and 7 of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Įsigaliojo 1993-12-20.
Skelbta Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr.19

6. Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse, Paryžius, 1979
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region
Įsigaliojo 1994-12-16.

7. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija, Paryžius,1970
Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property 
Įsigaliojo 1998-10-27.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. VIII-665.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 102-2807.

8. UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija, Haga, 1954
Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict
Įsigaliojo 1998-10-27.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. VIII-664.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 102-2806.

9. 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu pirmasis protokolas, Haga, 1954
Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed conflict
Įsigaliojo 2004-03-09.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. IX-594.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr. 13-478.

10. 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu Antrasis protokolas, Haga, 1999 m. kovo 26 d.
Second Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Įsigaliojo 2004-03-09.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. IX-594.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr. 13-478.

11. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Paryžius, 2003
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Įsigaliojo 2006-04-20.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymu Nr. X-37.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr.188-7006.

12. Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės ir apsaugos skatinimo, Paryžius, 2005 m. spalio 20 d.
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
Įsigaliojo 2007-03-18.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. gruodžio 14 d. įstatymu Nr. X-983.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr. 1-4.

13. Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija, Paryžius, 2001 m. lapkričio 6 d.
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage
Įsigaliojo 2009-01-02.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-539.
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 65-2389.

14. Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte, Paryžius, 2005 m. spalio 19 d.
International Convention Against Doping in Sport
Įsigaliojo 2006-08-02.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. X-591
Skelbta Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 65-2390

15. Sutartis dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo, Florencija, 1950
Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
Įsigaliojo 1998-08-21.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. VIII-736
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 74

16. Sutarties dėl švietimo, mokslo ir kultūros priemonių importo protokolas, Nairobis, 1976
Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
Įsigaliojo 1999-02-21.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. VIII-736 su išlyga
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 74

17. Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, Roma, 1961
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
Įsigaliojo 1999-07-22.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. VIII-1001
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 11

18. Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo, Ženeva, 1971
Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms
Įsigaliojo 2000-01-27
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. VIII-1140
Skelbta Valstybės žiniose“– 1999 m. Nr. 82

19. Europos Tarybos ir UNESCO Konvencija dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse, Lisabona, 1997 m. balandžio 11 d.
Council of Europe/UNESCO Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
Įsigaliojo 1999-02-01.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. spalio 15 d. įstatymu Nr. VIII-891
Skelbta Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 110-3025