Asmens duomenų apsauga

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas vadovaujasi Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, patvirtinta 2018-11-30 generalinio sekretoriaus įsakymu Nr. 9T-1 bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 2018-11-30 generalinio sekretoriaus įsakymu Nr. 9T-1.