Jungtinės Tautos

Jungtinių Tautų Organizacija įkurta 1945 m. pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Ją įsteigė 51 valstybė ir įsipareigojo prižiūrėti tarptautinę taiką bei saugumą, vystydamos draugiškus santykius tarp tautų ir prisidėdamos prie socialinio progreso, geresnio gyvenimo lygio ir žmogaus teisių.

Dėl Jungtinių Tautų unikalaus tarptautinio pobūdžio 195 valstybių narių forumas, bendradarbiaujant Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, Saugumo Tarybai, Ekonominei ir socialinei tarybai, kitiems struktūriniams dariniams (komitetams ir kt.), visada gali išreikšti savo nuomonę sprendžiant globalias problemas.

Jungtinių Tautų veikla, pasiekianti kiekvieną pasaulio kampelį, geriausiai žinoma dėl taikos kūrimo ir palaikymo, konfliktų prevencijos ir humanitarinės pagalbos. Jungtinės Tautos – atitikmens žmonijos istorijoje neturinti pasaulinio tarptautinio bendradarbiavimo sistema, kolektyviai įsipareigojusi kovoti prieš karus, puoselėti ir stiprinti žmogaus teises, remti teisingumą ir tarptautinę teisę, stiprinti socialinę pažangą ir gerinti bei palaikyti draugiškus santykius tarp tautų. Jungtinės Tautos – centras, padedantis šalims derinti savo veiksmus šiems uždaviniams įgyvendinti.