Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija

Radvilų archyvų ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija (Radzwills’ Archives and Niasvizh (Nieśwież) Library Collection) –  bendra Baltarusijos, Lietuvos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos ir Ukrainos paraiška, kuri 2009 m. liepos mėn. vykusiuose UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ (UNESCO programme „Memory of the World“) Tarptautinio patariamojo komiteto posėdžiuose buvo įrašyta į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ (International Register „Memory of the World“).

Radvilų giminės, vienos garsiausių aristokratų giminių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje, archyvus sudaro dokumentinis paveldas, kauptas nuo XV iki XX amžiaus. Kolekcijoje kartu su giminės korespondencija yra daug valstybinės reikšmės dokumentų ir sutarčių. Radvilų giminės nariai buvo aukšti valstybės pareigūnai ir vaidino ypatingai didelį vaidmenį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Prūsijos, Rusijos imperijos ir Lenkijos Karalystės istorijoje. Minima pasaulinės reikšmės dokumentinio paveldo kolekcija yra unikali savo dydžiu, be to, ji nuolat papildoma naujai atrastais dokumentais. Net 70 tūkst. dokumentų yra originalai, kurių tėra išlikusių po vieną egzempliorių. Dokumentai, tarp jų ir dienoraščiai bei memuarai, rašyti rutėnų, rusų, lotynų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, italų bei kitomis kalbomis, suteikia informacijos apie Vidurio ir Rytų Europos kultūros istoriją, kultūrinius ir socialinius ryšius, kasdieninį gyvenimą. Daugelyje knygų paraščių matyti skaičiusiojo pastabos – tai liudija, kad buvo domimasi knygomis, jų turiniu. Radvilų giminės archyvą Nesvyžiuje pradėta rinkti 1570 metais, Mikalojui Kristupui Radvilai Nesvyžių pasirinkus savo rezidencijos miestu.

Radvilų archyvų ir Nesvyžčiaus bibliotekos kolekcija yra išblaškyta po daugelio valstybių archyvus. Dokumentus saugo Baltarusijos, Lietuvos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos ir Ukrainos archyvai. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomi fondai Nr. 1280 „Radvilos“ ir Nr. 459 „Radvilų skolų nagrinėjimo komisija“ - iš viso daugiau nei 10 tūkst. bylų.

Baltarusijos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu Lietuvos valstybės istorijos archyvas kartu su kitomis Lietuvos atminties institucijomis buvo pakviestas dalyvauti kuriant virtualų Nesvyžiaus Radvilų archyvą. Archyvo direktorė Laima Tautvaišaitė, Senųjų aktų skyriaus vedėja Leokadija Olechnovič ir vyriausioji paleografė Helena Šimanel atliko dokumentų paiešką. Buvo rasti ir atrinkti 66 Radvilų Nesvyžiaus ordinacijos dokumentai, sudarytas jų aprašas. Lietuvos valstybės istorijos archyvas Baltarusijos elektroninių dokumentų mokslo tiriamajam centrui, kuris koordinavo ir vykdė šį projektą, perdavė archyve saugomų fondų Nr. 1280 ir Nr. 459 aprašų mikrofilmus, atrinktų dokumentų aprašus bei svarbiausių dokumentų skaitmenines kopijas.