Pirmininkas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku Metinės Konferencijos metu, 2018 m. kovo 27 d. išrinktas prof. dr. Jonas Ruškus.

Prof. dr. Jonas Ruškus yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pirmininko pavaduotojas, nepriklausomas ekspertas.

Profesinės veiklos sritys: žmogaus teisės ir negalia, socialinis darbas, švietimas ir ugdymas.

2011-2015 m. buvo VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas, 2009-2011 m.- VDU Studijų prorektorius, 2007-2009 m.- VDU Socialinio darbo instituto direktorius. 2007 m. Vytauto Didžiojo universitete atlikta habilitacijos procedūra socialinių mokslų, edukologija, srityje (tema: Neįgaliųjų ir kitų atskirties grupių socialinio dalyvavimo konstravimas). Iki 2007 m. dirbo Šiaulių universiteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedroje profesoriumi, Socialinių tyrimų mokslinio centro direktoriumi.

2000 m. Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų, edukologija, daktaro disertaciją (tema “Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos ir mokyklinės socializacijos ryšys”). 1994 m. Compiègne technologijos universitete Prancūzijoje baigė Žmogaus ir technologijos mokslų trečiosios pakopos Komunikacijos ir apsaugos studijas (D.E.A., Diplome d'Études Approfondies). 1992 m. baigė Specialiosios pedagogikos studijas Šiaulių pedagoginiame institute.

Dirbo praktinį pedagoginį ir socialinio darbuotojo darbą Šiaulių m. Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje (1998– 2002 m.), Arkos bendruomenėje Prancūzijoje (1992-1996 m.).

Jonas Ruškus yra Lietuvos žmogaus teisių centro, Kauno Arkos bendruomenės, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro programos Renkuosi mokyti, Kauno Jėzuitų gimnazijos valdybų narys. Lietuvos Socialinio darbo tarybos narys. 2003-2009 m. Lietuvos Švietimo tarybos narys. Mokslinio žurnalo „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ vyriausiasis redaktorius.

Skaitė paskaitas ir stažavo Belgijos, JAV, Suomijos, Švedijos, Portugalijos, Prancūzijos, Anglijos, Kanados universitetuose. Yra mokslo monografijų, mokslo studijų, mokslinių bei publicistinių straipsnių autorius ugdymo ir švietimo bei socialinio darbo srityse. Didžioji dalis publikacijų skirtos analizuoti socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, prekybos moterimis ir prostitucijos aukų, buvusių nuteistųjų, linkusių nusikalsti nepilnamečių ir kitų) diskriminacines patirtis, atitinkamai, jų įgalinimui ir žmogaus teisių plėtotei.

Jonas Ruškus Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ nominuotas kandidatu 2007 metų tolerancijos žmogaus titului. 2018 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riteriu kryžiumi.