Hagos konvencija

1954 m. Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijoje (toliau – 1954 m. Hagos konvencija) kultūros vertybių apsauga yra tokių vertybių saugos užtikrinimas ir pagarba joms (2 straipsnis). Kartu su 1954 m. Hagos konvencija pasirašytas ir Pirmasis konvencijos protokolas.

Pagrindiniai 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Pirmojo protokolo susitarimai yra šie:

a) Šalys įsipareigoja iš kitos šalies teritorijos, kuri buvo okupuota, neleisti išvežti kultūros vertybių;
b) Šalys įsipareigoja saugoti iš okupuotų teritorijų į jų šalių teritorijas tiesiogiai arba netiesiogiai įvežtas vertybes;
c) Šalys susitaria, pasibaigus karo veiksmams, teisėtam savininkui grąžinti visas šalių teritorijose esančias anksčiau okupuotos teritorijos kompetentingiems valdžios organams priklausančias kultūros vertybes. Draudžiama kultūros vertybes pasilikti kaip karo reparacijas.

1954 m. Hagos konvencijos Antrasis protokolas pdf_button

1954 m. Hagos konvencijos ir abiejų protokolų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1139 įsteigta Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisija. Su informacija apie šios komisijos sudėtį ir darbo reglamentą galite susipažinti paspaudę šią nuorodą. Komisijos posėdžių protokolai.

1954 m. Hagos konvencijos emblemos naudojimą reglamentuoja šios konvencijos 16-17 str. nuostatos.

Hagos_konvencijos_emblema

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu patvirtinimo“ pdf_button (pakeitimas pdf_button).

2011 m. gruodžio mėn. 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto 6-ojoje sesijoje Kernavės archeologinei vietovei suteikta sustiprinta apsauga ginkluoto konflikto metu. Kernavės archeologinė vietovė yra penktoji Pasaulio paveldo vietovė, kuriai suteiktas toks statusas.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2008 m. lapkričio 20 d. Vilniuje organizavo tarptautinę konferenciją „1954 m. Hagos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai, galimybės, neatidėliotini darbai“. 

Kiti svarbūs dokumentai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. ĮV-500 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl ginkluotųjų pajėgų dalyvavimo atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbus ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atveju instrukcijos patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu taisyklių patvirtinimo“ pdf_button (pakeitimas pdf_button)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašo patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 845 „Dėl kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pdf_button