Pasaulio paveldo programos

 

 

Pasaulio paveldo centras bendradarbiaudamas su patariamosiomis organizacijomis įgyvendina temines programas ir iniciatyvas, kuriomis siekiama veiksmingai įgyvendinti Pasaulio paveldo konvenciją, vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, keistis informacija ir populiarinti pasaulio paveldo vertybes.

Per daugelį metų pasaulio paveldo programos ir iniciatyvos atnešė teigiamų rezultatų, prisidėjo prie Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo bei suteikė Šalims gaires, priemones ir techninę pagalbą saugant pasaulio paveldo vertybes.