Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetas

Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto (toliau – Komitetas) pagrindinis tikslas – sutelkti dėmesį į 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo įgyvendinimo stebėseną ir prižiūrėti sustiprintos apsaugos sistemą.

Komitetą sudaro dvylikos valstybių atstovai, išrinkti iš 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą ratifikavusių valstybių narių. 2005 m. Lietuva buvo išrinkta į Komitetą dviejų metų laikotarpiui. 2007 m. mūsų valstybė buvo perrinkta į Komitetą iki 2011 m.

1954 m. Hagos konvencijos ir protokolų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

2013 m. gruodžio 18-19 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 8-asis Komiteto susitikimas. Jo metu svarstyti finansiniai ir strateginiai klausimai, susiję su 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Antrojo protokolo nuostatų įgyvendinimu. Aptarta 1954 m. Hagos konvencijos ir abiejų jos protokolų bei Pasaulio paveldo konvenijos nuostatų sinergizavimo būtinybė ir galimybės, pvz., papildyti atitinkamais duomenimis nominacijos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą formą, siekiant tam tikroms vietovėms ar objektams iškart suteikti arba pretenduoti į padidintos apsaugos suteikimą ginkluoto konflikto metu. Taip pat itin aktyviai analizuojamos sinergijos galimybės su kitomis UNESCO konvencijomis ir rekomendacijomis. Su dokumentais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Atnaujinta 2014-02-07