Nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje

Dar iki Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įsigaliojimo 2008 m. dvi Lietuvos nematerialaus kulturos paveldo vertybės gavo tarptautinį UNESCO pripažinimą: Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (2001 m.) bei Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2003 m.) buvo priapžintos Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevrais. Įsigaliojus Konvencijai šios vertybės buvo įtrauktos į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

2010 m. Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė dar viena Lietuvos vertybė – Lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“.