Kultūra

Globalizacijos akivaizdoje vis labiau linkstant prie kultūros produktų standartizavimo, iškyla pavojus kultūrų įvairovei. Kita vertus, naujųjų technologijų vystymasis reiškia, kad pasaulio žmonės geriau informuojami, tampa vis interaktyvesni ir atviresni vienas kitam. Šia prasme kultūra tapo ne tik priemone pasiekti taiką ir susitaikymą, bet ir reikšmingu vystymosi veiksniu.

Kultūros srityje UNESCO veikia 5 kryptimis:

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vykdydama įvairias programas, didžiausią dėmesį skiria tiek materialiojo, tiek nematerialiojo kultūros paveldo apsaugai bei propagavimui. Tarpkultūrinis dialogas taip pat jau daugelį metų išlieka vienu svarbiausių veiklos prioritetų. Pastaruoju metu daug pastangų dedama, siekiant išryškinti didėjantį tikslingos valstybės meninio ugdymo politikos bei strategijos poreikį.