Pasaulio paveldo pavojuje sąrašas

Pasaulio paveldo vertybės, kurioms dėl ginkluotų konfliktų, silpnos ekonomikos, stichinių nelaimių, neatsakingos valstybių ar atskirų žmonių veiklos, gresia ar tiesiogiai daroma žala, įrašomos į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą (angl. List of World Heritage in Danger). Įtraukiant vertybę į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą, siekiama atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į gamtos ar žmogaus sukeltą pavojų pasaulio paveldo vietovei bei paskatinti imtis skubių veiksmų apsaugoti ją. Šiuo metu 55 vertybėms (2023-08-08 duomenimis) yra pripažįstama išnykimo ar išskirtinės visuotinės vertės praradimo grėsmė.

 

Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėse numatyta, kad į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą gali būti įrašyta vertybė tuo atveju, jei ji atitinka šias sąlygas:

  1. a) svarstoma vertybė jau yra įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą;
  2. b) vertybei gresia rimti ir ypatingi pavojai;
  3. c) vertybei išsaugoti reikia imtis neatidėliotinų veiksmų;
  4. d) jei remiantis Konvencija šiai vertybei išsaugoti buvo prašyta paramos. Komitetas laikosi nuomonės, kad tam tikrais atvejais tinkamiausia parama gali būti jo pranešimas apie susirūpinimą vertybe, taip pat žinia apie vertybės įrašymą į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą. Tokios paramos gali prašyti bet kuris Komiteto narys arba Sekretoriatas.

Įprastai, valstybės narės, pačios pateikia prašymą dėl vietovės įtraukimo į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. Asmenys, nevyriausybinės organizacijos ar kitos grupės taip pat gali atkreipti Pasaulio paveldo komiteto dėmesį į vietovei kylančias grėsmes. Tik išskirtiniais ir neatidėliotinais atvejais (karo, žemes drebėjimo ir pan.) Pasaulio paveldo komitetas įtraukia vietovę į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą nelaukdamas oficialaus Pasaulio paveldo konvenciją pasirašiusios valstybės prašymo. Kitos valstybės, nepaisydamos kylančios grėsmės, stengiasi išvengti šio sąrašo, tačiau vietovių įtraukimas jokiu būdu neturėtų būti suprantama kaip sankcija, bet kaip speciali pagalbos sistema. Įtraukus vietovę į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą, Pasaulio paveldo komitetas, kartu su valstybe, kurios teritorijoje yra vietovė, parengia priemonių ir priežiūros planą, kuriuo siekiama ištaisyti padėtį.

Pripažindamas pagerėjusią pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektų ir vietovių išsaugojimo būklę, Pasaulio paveldo komitetas iš Pasaulio paveldo pavojuje sąrašo jas grąžina į Pasaulio paveldo sąrašą. O kai vertybės išskirtinė visuotinė vertė, dėl kurios ji buvo įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą, yra prarandama, Pasaulio paveldo komitetas svarsto galimybę išbraukti vertybę iš Pasaulio paveldo sąrašo.