Miestų programa

Pasaulio paveldo miestų programa (angl. The World Heritage Cities Programme) yra viena iš oficialiai patvirtintų ir Pasaulio paveldo komiteto stebimų teminių programų. Ja siekiama dalyvaujančioms šalims padėti spręsti urbanistinio paveldo apsaugos problemas.

Programa sudaryta remiantis dvipusiu procesu:

  • teoriniu pagrindu dėl urbanistinio paveldo išsaugojimo ir tolimesnio miesto vystymosi;
  • praktinė pagalba valstybėms dėl naujų apsaugos metodų ir sistemų įgyvendinimo.

1993 m. rugsėjo 8 d. UNESCO Pasaulio paveldo komiteto susirinkimo metu Feze, Maroke buvo įkurta Pasaulio paveldo miestų organizacija (angl. The Organization of World Heritage Cities (OWHC)). Organizaciją sudaro daugiau nei 300 miestų, kurie yra Pasaulio paveldo sąraše. Ši organizacija buvo sukurta siekiant padėti šalių narių  miestams pritaikyti ir tobulinti jų valdymo metodus atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus, susijusius su miesto įrašymu į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Organizacija siekia 1) remti Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimą; 2) skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei patirtimi miestų paveldo išsaugojimo ir valdymo klausimais; 3) plėtoti savo narių miestų solidarumo jausmą. Nuo 2010 m. šios organizacijos miestai-nariai kasmet rugsėjo 8 d. pažymi Pasaulio paveldo miestų solidarumo dieną.

Susirūpinus dėl to, kad daugelis pasaulio paveldo miestų susiduria su sunkumais derinant istorinių miestų kraštovaizdžio apsaugą su ekonomine ir socialine miesto plėtra, 29-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu Durbane, Pietų Afrikoje, pasiūlyta, kad UNESCO parengtų naujas rekomendacijas. Dokumento rengimas užtruko 6 metus, tarptautinėje darbo grupėje dalyvavo ICOMOS, IUCN, ICCROM ir kitų organizacijų atstovai. 2011 m. lapkritį 10 d. UNESCO Generalinėje konferencijoje buvo priimtos rekomendacijos dėl istorinio miesto kraštovaizdžio (miestovaizdžio). Šios rekomendacijos yra papildoma priemonė integruoti aplinkosaugos aplinkos išsaugojimo politiką ir praktiką į platesnius miestų plėtros tikslus, atsižvelgiant į skirtingų kultūrinių kontekstų paveldėtas vertybes ir tradicijas. Valstybės narės turi šias rekomendacijas įgyvendinti savanoriškai ir pritaikyti jas šalies kontekste.

Lietuva

2000 m. Vilniaus istorinis miesto centras tapo Pasaulio paveldo miestų organizacijos nariu. Vilniaus miesto dalyvavimą šios organizacijso veikloje koordinuoja VšĮ ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ (VSAA).

Minint Vilniaus istorinio centro įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą dvidešimtmetį ir Kernavės archeologinės vietovės įrašymo į šį sąrašą dešimtmetį, VSAA bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe 2014 m. organizavo tarptautinį kultūros paveldo forumą Vilniuje, kurio tema buvo ,,Istorinio miestovaizdžio išsaugojimas ir raida“. Šiame forume buvo aptartos Rekomendacijos dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (miestovaizdžio), analizuojant jas šiuolaikinio ekonominio ir socialinio progreso bei jo įtakos miestovaizdžiams kontekste.

Naudingos nuorodos