Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonės

1970 m. lapkričio mėn. UNESCO priėmė Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property) (toliau – 1970 m. Konvencija).

Ši konvencija priimta praėjus šešiolikai metų po Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos 1954 m. Protokolo (1954 m. Hagos konvencija) ratifikavimo ir tarptautinės bendruomenės sprendimo išplėsti kultūros vertybių apsaugą.

1970 m. Konvencija skirta valstybių narių kultūros paveldo apsaugai nuo vagystės, plėšikavimo bei grobstymo, kontrabandos, taip pat nuo jų priverstinio išvežimo ar nuosavybės teisės perdavimo okupavus šalį. Konvencija taikoma ne vien istorinius, archeologinius ar meninius požymius turintiems kultūros paveldo objektams, bet ir tiems, kurie yra reikšmingi mokslui.

Valstybės narės įsipareigoja įteisinti būtinas saugos priemones: uždrausti muziejams įsigyti kultūros vertybes, kurios buvo neteisėtai išvežtos; uždrausti įvežti kultūros vertybes, pavogtas iš muziejų ar valstybės, savivaldybių, visuomeninių institucijų įsiteisėjus šiai 1970 m. Konvencijai; valstybės, kuriai pagal kilmę priklauso kultūros vertybė, prašymu surasti ir sugrąžinti iš jos pavogtą ir įvežtą kultūros vertybę.

1970 m. Konvenciją yra ratifikavusios 140 valstybių.

Lietuvos Respublika 1970 m. Konvenciją ratifikavo 1998 m. (įstatymas pdf_button
Lietuvos Respublikos 2011 m. ataskaita apie 1970 m. Konvencijos nuostatų įgyvendinimą pdf_button (anglų k.)

2014 m. birželio 30-liepos 2 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 2-oji 1970 m. Konvencijos Pagalbinio komiteto sesija. Jos metu svarstyti įvairūs klausimai ir parengtas 1970 m. Konvencijos įgyvendinimo gairių projektas. Su projektu galite susipažinti paspaustę šią nuorodą, o visus sesijos metu priimtus sprendimus ir kitus dokumentus rasite šioje svetainėje

2013 m. liepos 2-3 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 1-oji 1970 m. Konvencijos Pagalbinio komiteto sesija. Jos metu patvirtintos šios komiteto darbo tvarkos taisyklės (Rules of Procedures). Su taisyklėmis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

2013 m. liepos 1 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko neeilinis 1970 m. Konvencijos valstybių narių susitikimas, kurio metu, siekiant efektyvesnio šios konvencijos nuostatų įgyvendinimo, buvo nuspręsta įsteigti 1970 m. Konvencijos Pagalbinį komitetą (Subsidiary Committee). Liepos 1 d. susitikimo metu įvyko rinkimai į minėtą Komitetą, kurį sudaro 18 narių, užtikrinant proporcingą visų pasaulio regionų atstovavimą. 

1970 m. Konvenciją papildantis dokumentas yra UNIDROIT Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų konvencija.

Tiesioginiai su 1970 m. Konvencija nesusijęs, tačiau tematiškai svarbus nepriklausomas UNESCO organanas yra Tarpvyriausybinis komitetas, skatinantis kultūros vertybių grąžinimą į jų kilmės šalis ar jų nuosavybės atkūrimą neteisėto pasisavinimo atveju

2012 m. birželio 22 d. Paryžiuje, Prancūzija, įvyko 18-oji šio Komiteto sesija. 

convention_traffic

1970 m. Konvencijos 40-mečio minėjimo ataskaita pdf_button (anglų k.)