Nematerialus kultūros paveldas

Nematerialaus kultūros paveldo svarbos pripažinimas, žinomumas  ir jo išsaugojimas yra vienas svarbiausių tikslų, apibrėžtų Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijoje ir kas du metus atnaujinamose šios konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvose.

Lietuva bendradarbiauja su kitomis valstybėmis, keisdamasi informacija apie gerąsias nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo patirtis. Šiaurės šalių nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo veiklų portale šalia kitų šiaurės ir Baltijos šalių gerųjų nematerialaus kultūros paveldo praktikų paskelbtos šios Lietuvos kultūros institucijų ir bendruomenių puoselėjamos veiklos.

Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija įpareigoja savo šalis nares skatinti bendruomenes saugoti nematerialų kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms. Kaip vienas veiksmingiausių būdų telkiant bendruomenes ir visuomenę šiam tikslui yra nematerialaus kultūros paveldo sąvadų, registrų kūrimas. 2017 m. gruodžio 14 d.  Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Sąvado ekspertų komisija paskelbė pirmąsias Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvado vertybes. Naujomis vertybėmis sąvadas pasipildo kasmet.

Šios konvencijos Tarpvyriausybinis komitetas, sudarytas iš 18 šalių narių, kas dvejus metus atnaujinamas šalių narių Generalinėje asamblėjoje.Tarpvyriausybinis komitetas kasmet atnaujina Vertinimo komisiją (vieną ketvirtadalį jos narių), atsakingą už vertybių paraiškų vertinimą. Į Vertinimo komisiją išrinktas Lietuvos atstovas, VU prof. dr. Rimvydas Laužikas 2022-2026 m. 

Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija įpareigoja valstybes nares kas 6 metus teikti UNESCO periodines ataskaitas apie konvencijos įgyvendinimą ir informaciją įtrauktų į UNESCO sąrašus vertybių būklę. Lietuva pateikė savo periodines ataskaitas 2011 m. (EN), 2017 m. (EN) ir 2021 m. (EN, LT). Informacija apie visas pateiktas periodines ataskaitas skelbiama specialiai šiai monitoringo platformai skirtame puslapyje.

2018 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos (2003) šalių narių Generalinės asamblėjos 7-oje sesijoje priimta rezoliucija dėl UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos įgyvendinimo poveikio, rezultatų, pagrindinių rodiklių ir vertinimo gairių. Šios gairės yra skirtos naudoti valstybėms narėms, užtikrinant  nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą bei rengiant periodines Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas.

Mūsų projektai