Naujienos

Sekretoriatas inicijavo diskusiją apie profesinę etiką meno rinkoje

Balandžio 25 d. Sekretoriatas organizavo diskusiją „Profesinė etika meno rinkoje. Principai, iššūkiai, praktika“ Šis susitikimas – nacionalinė konsultacija prieš UNESCO Tarptautinio kultūros vertybių prekiautojų etikos kodekso veiksmų plano parengimą.

Renginyje dalyvavo nacionalinio lauko dalyviai – meno rinkos profesionalai, muziejų, galerijų, meno aukcionų ir nacionalinių institucijų, dalyvaujančių kultūros paveldo apsaugos srityje, atstovai.

Sekretoriato tikslas – paskatinti meno rinkos profesionalų ir nacionalinių institucijų, dalyvaujančių kultūros paveldo apsaugos srityje diskusijas apie nusistovėjusius etikos pricipus ir praktikas, didinti jų informuotumą apie neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis ir skatinti bendradarbiauti atliekant įsigyjamo meno kūrinio patikrinimo procedūras, įskaitant kilmės tyrimus ir dokumentų autentiškumo patikrinimą.

Susitikimo metu aptarta kokie vertybių įsigijimo procesai yra praktikuojami: kaip tai vyksta oficialiose institucijose ir kaip tai vykdo privatūs asmenys? Ar aukcionai priimdami meno vertybes tikrina jų kilmės istorijas? Ar pakanka informacijos tikrinant meno vertybių kilmę? Kokios užkardymo procedūros nelegaliai vertybių prekybai egzistuoja nacionalinėje plotmėje? Ar prieinami ir naudojami  tarptautiniai šaltiniai?

Taip pat trumpai pristatytos įvairios nacionalinės ir tarptautinės priemonės, kurių pagalba galima pasitikrinti, ar meno kūrinys nėra vogtas (ID-Art, Raudonasis sąrašas, KPD dingusių vertybių sąrašas). Kalbėta apie teisinį reglamentavimą ir procedūras atliekant meno vertybės patikrą muziejuose ir meno aukcionuose.

Dalyviai dalinosi įvairia praktika, kuri iliustravo ne vieną trūkumą, susijusį su kompetentingu meno kūrinių vertinimu, teisinės bazės tobulinimu, siekiant užkardyti nelegalią prekybą meno vertybėmis. Specialistai sutarė, kad geriausia prevencija šiai veiklai pažaboti yra viešumas ir šviečiamosios, edukacinės iniciatyvos, skirtos paskatinti bendradarbiavimą ir ugdyti gebėjimus paveldo valdytojams ir savininkams.

2024 04 26 Kategorija: Nelegalus kultūros vertybių gabenimas