Naujienos

Įsibėgėja projektas, skirtas kryždirbystei – jau sukurtas animacinis filmas „Ąžuolo paslaptis”

Kryždirbystė dėl savo gyvybingumo, meninės brandos ir ypatingos vietos žmonių gyvenime 2001 m. buvo paskelbta UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevru, o 2008 m. įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir MB „Tylus kinas“, įgyvendinami  Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansuojamo  projekto „Kryždirbystės paslaptys“ sukūrė 6 min. trukmės animacinį filmą „Ąžuolo paslaptis“ (2023).  Taip pat parengta animacinio filmo versija su subtitrais anglų kalba ir filmo versija su vertimo į gestų kalbą įrašu.

Kryždirbystė iki mūsų dienų išliko tautinės tapatybės simboliu bei neatsiejama lietuviško kraštovaizdžio dalimi, tačiau dėl įvairių šiam laikmečiui būdingų kultūrinių ir socialinių pokyčių tradicijos reikšmė visuomenėje menksta arba iš dalies kinta. Projekto tikslas – išryškinti kryždirbystės sakralią ir kultūrinę vertę,  reflektuoti tradicijos reikšmę kultūrinei tapatybei, skirtingų kartų sąsajas bei jų svarbą. Naujos tradicijų, žinių perdavimo formos būtinos, stiprinant jaunosios kartos sąmoningumą  bei gilinant žinias apie daugialypę tradicijos prigimtį bei vertę.

Animacinis filmas „Ąžuolo paslaptis“ 2024 m. bus pristatomas 15 UNESCO asocijuotų mokyklų Lietuvoje, o spalio mėnesį bus paskelbtas socialinėje medijoje ir internete. Kviečiame susipažinti su anonsiniu pristatymu čia.

Filmo scenarijų sukūrė Milda Valančiauskienė ir Miglė Viselgaitė, filmo režisierius ir animatorius – Antanas Skučas, fonų dailininkė – Ieva Miškinytė-Savickė, personažus įgarsino Dovydas Bluvšteinas (TĖVAS – MEISTRAS) ir Aurelijus Gedvilas (SŪNUS). Filmui panaudota 2023 m. vaikų ir jaunimo konkurso „Tramtatulis“ laureatų (Kauno Palemono gimnazijos auklėtinių) atliekama skudučių sutartinė. Filmo dialogus į gestų kalbą išvertė Alicija Jolanta Dabulskienė, į anglų kalbą vertė Simona Vaitkutė ir Stephen John Dean.

 

2024 01 31 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos