Naujienos

UNESCO PASAULIO PAVELDO KOMITETO 15-OJI NEEILINĖ SESIJA

Š. m. kovo 29 d. įvyko Pasaulio paveldo komiteto 15-oji neeilinė sesija, kurioje  priimtas sprendimas dėl Pasaulio paveldo komiteto 44-osios sesijos rengimo formato ir datos. 2020 m. lapričio mėn.,  14-osios neeilinės sesijos metu, buvo nutarta surengti išplėstinę 44-ąją Komiteto sesiją, turėjusią įvykti 2021 m. birželio – liepos mėn. Kinijoje, Fudžou mieste. Įvertinus keliamas Covid – 19 pandemijos rizikas, Pasaulio paveldo komitetas  nusprendė pasirinkti saugų nuotolinį sesijos scenarijų, kuriame būtų nustatytos aiškios delegatų dalyvavimo sąlygos, ribojamos debatų galimybės posėdžių metu, sumažintas paralelinių sesijos renginių skaičius. Dėl skirtingų laiko zonų, Komiteto sesijos darbotvarkę numatoma pratęsti iki 15 dienų bei nustatyti 4 val. posėdžių trukmę. Komiteto nariai išreiškė palaikymą dėl šio formato, ypač Europos regiono šalys, taip pat Australija, Uganda, Brazilija, Etiopija, Saint Kitsas ir Nevis. Tačiau buvo iškelta sąlyga – praplėsti dalyvavimo galimybes, tobulinti techninius sesijos parametrus, parengti lanksčią darbotvarkę  bei protokolinį dokumentą, apibrėžiantį Komiteto nuotolinio darbo procedūras. Patvirtinta Komiteto sesijos data – liepos 16-31 d.

15-osios neeilinės sesijos darbotvarkėje svarstytas papildomas klausimas susijęs su 45-ąja Komiteto sesija. Rusijos Federacija jau anksčiau yra išreiškusi pageidavimą organizuoti jubiliejinę 45-ąją  Komiteto sesija, kuri vyktų 2022 m. Kazanėje.  Atsižvelgiant į pradėtą planuoti šalies biudžetą, ruošiamą renginio programą, Rusijos Federacija ragino skubos tvarka patvirtinti būsimos sesijos laiką ir vietą. Šis išimties atvejis įpareigojo sustabdyti Pasaulio paveldo komiteto darbo tvarkos taisyklių 4.1 nuostatos galiojimą. Nutarta 45-ąją Komiteto sesiją rengti 2022 m., birželio/liepos mėn., Kazanėje, Rusijos Federacijoje. Norvegija siūlymu, sprendimas papildytas punktu pabrėžiančiu, kad 15-osios neelinės sesijos metu apsisprendimą dėl 45-osios Komiteto sesijos vietos lemė Covid-19 pandemija, siekiant  išvengti precedento Pasaulio paveldo komiteto darbo tvarkos taisyklių 4.1. nuostatos atžvilgiui.

Daugiau informacijos: https://whc.unesco.org/en/sessions/15EXTCOM/

2021 03 30 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Pasaulio paveldas, Visos naujienos