Naujienos

Prof. Vladas Žulkus išrinktas į UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą

Š. m. balandžio 13-14 d. Paryžiuje vykstančiame UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių narių susitikime Lietuvos atstovas, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vladas Žulkus buvo išrinktas į šios konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą ketverių metų kadencijai. Šį komitetą sudaro 12 narių. Jis pataria šalims narėms moksliniais ir techniniais konvencijos įgyvendinimo klausimais.

Profesorius Vladas Žulkus yra žymus Lietuvos archeologas, mokslų daktaras. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus ir daug prisidėjo prie Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją priėmė 2001 m., ji įsigaliojo 2009 metų sausio mėn. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2006 m. Konvenciją iš viso ratifikavo 36 UNESCO šalys narės.

Šaltinis – Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO

2011 04 14 Kategorija: UNESCO, Povandeninis paveldas, Visos naujienos