Naujienos

Atviros konsultacijos dėl 2020 m. Pasaulinės švietimo stebėsenos ataskaitos

2020 m. Pasaulinės švietimo stebėsenos (GEM) ataskaitos tema bus įtraukumas ir švietimas, apžvelgiant tokius elementus, kaip nacionaliniai įstatymai ir politinės strategijos, valdymas ir finansavimas, ugdymo turinys ir metodikos, mokytojų, mokyklos vadovų, švietimo pagalbos darbuotojų pasirengimas, mokyklų pritaikymas, bendruomenių, tėvų ir mokinių nuostatos.

Duomenys ataskaitai bus renkami iš skirtingų šaltinių: GEM inicijuotos Pasaulinės duomenų bazės apie nelygybę švietime (World Inequality Database on Education), kitų tarptautinių tyrimų (UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys), nacionalinių apžvalgų, taip pat lyginamųjų šaltinių, kaip Europos įtraukiojo švietimo statistikos agentūros duomenų ir kt.

2020 Pasaulinė švietimo stebėsenos ataskaitoje bus klausiama, kokios yra svarbiausios strateginės priemonės kiekviename įtraukiojo švietimo elemente, siekiant 4-ojo darnaus vystymosi tikslo, kokios didžiausios įtraukiojo švietimo politikos įgyvendinimo kliūtys, kokie susitarimai reikalingi vyriausybės sektorių, visų suinteresuotųjų pusių bendradarbiavimui, siekiant jas įveikti, kaip švietimo sistemos vykdo atskirties švietime stebėseną (tiek individualių pasiekimų ar sėkmės, tiek sisteminių veiksnių prasme) ir kokiu mastu, kokie yra įtraukiojo švietimo strategijų finansavimo šaltiniai, kaip vykdoma jų stebėsena ir kaip jie veikia vietos praktikas.

Parengta ataskaitos koncepcija siekiama uždegti diskusiją apie planuojamas tyrimo kryptis, surinkti įdomius strategijų ir praktikų pavyzdžius, iliustruojant kaip įtraukiojo švietimo praktikos veikia skirtingose valstybėse, kaip įgyvendinamos mokyklose ir klasėse bei surinkti pasiūlymus dėl galimų tyrimo krypčių, pasiremiant jau veikiančiais ar iki šiol neišnaudotais kokybinių ir kiekybinių duomenų šaltiniais.

Maloniai kviečiame visus prisijungti prie šių konsultacijų, susipažįstant su parengta koncepcija ir pareiškiant savo nuomonę. Konsultacijos bus atviros iki rugsėjo 28 d. naudojantis šia aktyvia nuoroda.

2018 08 01 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos