Suaugusiųjų švietimas

Pirmoji tarptautinė konferencija suaugusiųjų mokymosi tema (CONFINTEA - International Conference on Adult Education) UNESCO iniciatyva buvo surengta 1949 m. Jau tada buvo atkreiptas dėmesys į suaugusiųjų švietimo aktualumą. Tačiau tik nuo 1960 m. tarptautinėje politikoje rimčiau pradėta diskutuoti apie suaugusiųjų švietimo problemas. Tais metais įvyko antroji tarptautinė suaugusiųjų švietimo konferencija, kurioje buvo pabrėžiamas naujas požiūris į suaugusiųjų švietimą, kaip į gyvybiškai svarbų socialinį, ekonominį ir politinį visų žmonių raidos veiksnį. Jau trečiojoje tarptautinėje konferencijoje 1970 m. Jungtinių Tautų organizacija rekomendavo savo narėms iš nacionalinio biudžeto skirti lėšų suaugusiųjų švietimui, o šiam darbui koordinuoti – įtraukti vyriausybes, ministerijas ir departamentus. 2022 metais Maroke įvyko septintoji konferencija. 

Vykdant Belemo veiksmų planą, valstybės UNESCO narės kas trejus metu rengia ir teikia UNESCO  suaugusiųjų švietimo ir mokymo pažangos ataskaitą, kuri tampa bendros Pasaulinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo ataskaitos (Global Report on Adult Learning and Education; GRALE) dalimi.