UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas

Nuo 1997 m. Lietuva aktyviai dalyvauja UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle. Tai didžiausias tarptautinis Jungtinių Tautų narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos labui. 1953 m. sukurtas UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto tinklas (UNESCO ASPnet) vienija daugiau nei 8 tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų 175-iose pasaulio valstybėse. Šioje naujovių laboratorijoje gimstančios programos gerina švietimo kokybę, supažindina su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais, tokiais kaip aplinkos nykimas, globalizacija, urbanizacija, bei siūlo priemones, kaip lavinti ateities žmogui reikalingus tarpkultūrinės komunikacijos, taikaus sugyvenimo, prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos įgūdžius.

Tinklo narės siekia stiprinti darnaus vystymosi švietimo, globalaus pilietiškumo ir tarpkultūrinio supratimo sritis. 

UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą turinčios Lietuvos mokyklos vykdo įvairius kultūros paveldo, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, taikos, kultūros įvairovės, tolerancijos puoselėjimo projektus, susijusius su UNESCO veikla, dalyvauja įvairiuose vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Šiuo metu (2023/2024 m.) tinklui priklauso 15 mokyklų:

 1. Alytaus Dainavos progimnazija
 2. Gargždų Kranto progimnazija
 3. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija
 4. VDU klasikinio ugdymo mokykla
 5. Kauno Kovo 11-osios gimnazija
 6. Klaipėdos technologijų mokymo centras
 7. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
 8. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
 9. Radviliškio Lizdeikos gimnazija
 10. Šakių Žiburio gimnazija
 11. Šiaulių Didždvario gimnazija
 12. Šilutės Vydūno gimnazija
 13. Trakų Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
 14. Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
 15. Vilniaus Žemynos gimnazija

2006 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išvertė į lietuvių kalbą, adaptavo ir išleido UNESCO Pasaulio paveldo centro ir UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo parengto mokymo vadovo pedagogams apie paveldo švietimą "Pasaulio paveldas jaunimo rankose" lietuvišką leidimą, kuris nemokamai buvo išlatintas visoms Lietuvos mokykloms. Leidinys taip pat yra pasiekiamas internete. Iki šiol tai vienintelis Lietuvos mokyklose naudojamas vadovėlis, skirtas paveldo švietimui.

Taip pat apie 20 Lietuvos mokyklų dalyvauja nuo 1989 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų vykdomame specialiame aplinkosaugai skirtame Baltijos jūros projekte. Jo dalyviai siekia telkti devynių aplink Baltijos jūrą esančių valstybių (Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos) mokyklų pastangas ieškant būdų, kaip bendrai spręsti regiono aplinkosaugos problemas. Siekiama šviesti moksleivius ir skatinti juos domėtis regiono aplinkosaugos problemomis, padėti jiems suvokti mokslinius, socialinius, kultūrinius žmonijos ir jos aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus. Skatinama keistis informacija apie naujus aplinkosaugos mokymo metodus, jų diegimo rezultatus ir dalytis patirtimi. 2006 - 2009 m. Lietuva pirmininkavo šiam projektui.