Sausio 25-ąją – UNESCO dėmesys moterų vaidmeniui tarptautinėje politikoje


2021 metų lapkričio 23 dieną UNESCO Generalinė konferencija priėmė nutarimą sausio 25-ąją paskelbti Tarptautine moterų daugiašaliuose santykiuose diena. Šios UNESCO minimos dienos tikslas – atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį formuojant tarptautinę politiką, ypatingai žmogaus teisių, taikos ir tvaraus vystymosi srityse. Moterų vaidmuo tarptautiniame lygmenyje ypatingai išryškėjo nuo Jungtinių Tautų Chartijos parengimo ir pasirašymo 1945 metais. […]

Naujas regioninės UNESCO katedrų bendradarbystės etapas


Šiandien Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos nacionalinės komisijos ir net šešiolika šių šalių UNESCO katedrų susirinko į pirmą bendrą posėdį. Susitikimo tikslai – aptarti nacionalinių UNESCO komisijų ir katedrų indėlį įgyvendinant UNESCO prioritetus ir programas, skatinti tarpinstitucinį, tarpdisciplininį, tarptautinį bendradarbiavimą UNESCO mandato srityse. Susitikimą inicijavo Lietuvos ir Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos. Anot generalinės sekretorės Miglės Mašanauskienės, […]

Naujas leidinys apie dirbtinio intelekto etiką lietuvių kalba


Dalinamės į lietuvių kalbą išverstu elektroniniu leidiniu „UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos: keičiant mūsų visuomenių ateitį“, kuriame trumpai pristatomos svarbiausios Rekomendacijos nuostatos, siekiai tokiose srityse, kaip sveikatos apsauga, kultūra, aplinkos apsauga, lyčių lygybė, taip pat švietimas ir mokslo tyrimai. Dėl savo įvairiapusiškumo ir sričių platumo Rekomendacija yra aktuali ne tik politikos ekspertams, bet ir […]

2023-ieji – pergalių ir ilgo bei nuoseklaus bendradarbiavimo vaisių metai


2024 01 02 Visos naujienos

Perėję į 2024-uosius, norime pasidžiaugti ryškiausiomis 2023-ųjų pergalėmis: #pasauliopaveldas | rugsėjį į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyta Kauno modernizmo architektūra; #komunikacijairinformacija | lapkritį į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ pateikta penkių šalių paraiška įtraukti ant beržo tošies Sibire rašytų laiškų kolekciją; #mokslas | į lietuvių kalba išversta UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos; #švietimas | atnaujinta UNESCO […]

Linksmų šventų Kalėdų!


2023 12 25 Visos naujienos

Kalėdinis atvirukas–sveikinimas, pagamintas iš beržo tošies Šį atviruką 1957 m. Mordovijoje pagamino Liudas savo draugei politinei kalinei Elytei Navickaitei, kuri už antisovietinę veiklą buvo nuteista dešimčiai metų laisvės atėmimo pataisos darbų stovykloje ir penkerius tremtyje. Šį rudenį pateikta penkių šalių paraiška įtraukti ant beržo tošies Sibire rašytų laiškų kolekciją į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Tarptautinį […]

UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui – 70!


2023 12 13 Visos naujienos

Gruodžio pirmąją savaitę 15 Lietuvos mokyklų, priklausančių pasauliniam UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui, minėjo jo 70-metį. Šio tinklo įkūrimą inspiravo Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tad žmogaus teisės buvo centrinė veiklų tema.  Mokyklos dalyvavo protmūšyje, pilietinėje akcijoje dėl miškų išsaugojimo, plakatų konkurse (kurį inicijavo JAV ambasada Vilniuje) ir sulaukė video sveikinimų iš įvairių organizacijų atstovų. Moksleiviai taip […]

Šiaudinių sodų tradicija sulaukė UNESCO pripažinimo


Į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukta Šiaudinių sodų tradicija. Sprendimas priimtas Botsvanoje, kurioje šiuo metu vyksta 18–oji UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto sesija. Tai jau ketvirtoji Lietuvos vertybė, esanti šiame garsiausiame UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąraše. Prieš trylika metų į tą patį sąrašą įtrauktos lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“. Dar anksčiau […]

Visuomenės darnaus vystymosi temos Bendrosiose programose: problema ar galimybė?


Lapkričio 30 d. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) diskusijai šia tema pakvietė komisijos darnaus švietimo darbo grupės narius, atsakingus NŠA darbuotojus, o taip pat ekspertus ir partnerius. Renginio tikslas – pristatyti darnaus vystymosi tarpdalykinių temų integravimo į Bendrąsias programas analizę, aptarti jų vaidmenį kompetencijų plėtotei žvelgiant iš tarptautinės perspektyvos, numatyti suinteresuotųjų […]

UNESCO Generalinės konferencijos 42-oji sesija | apžvalga


Lapkričio 7–22 dienomis Paryžiuje vyko UNESCO Generalinės konferencijos 42-oji sesija. Tai vienas svarbiausių šios organizacijos renginių, vykstantis kas dvejus metus. Šioje apžvalgoje – svarbiausi klausimai, sprendimai, iniciatyvos, planai, veikiant UNESCO mandate. 10-asis UNESCO Tarpregioninis nacionalinių komisijų susitikimas  Susitikimas vyko dieną prieš prasidedant UNESCO Generalinės konferencijos 42-ajai sesijai, dalyvavo beveik visų valstybių narių nacionalinių komisijų atstovai. […]

Į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“  pateikta penkių šalių paraiška įtraukti ant beržo tošies Sibire rašytų laiškų kolekciją


Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Ukraina pateikė UNESCO bendrą paraišką nominuoti Sibire rašytus laiškus ant beržo tošies į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“.  Paraiškoje, parengtoje bendradarbiaujant UNESCO nacionalinėms komisijoms ir penkių šalių atminties institucijoms, yra 148 1940-1965 metų dokumentai, saugomi 31 atminties įstaigoje. Pateiktoje kolekcijoje – tremtinių, politinių kalinių laiškai iš tremties, atminimų albumėliai, atvirukai. […]