Archive for the ‘Povandeninis paveldas’ Category

UNESCO savaitraštis „Kultūra ir COVID-19: poveikio ir reagavimo priemonė“ (Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker). Jame apžvelgiama besikeičianti padėtis ir COVID-19 pandemijos poveikis kultūros sektoriui. https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker UNESCO interaktyvus iniciatyvų ir projektų kultūros, meno ir švietimo srityse žemėlapis: https://en.unesco.org/covid19/initiatives Kultūros srities atstovai kviečiami dalintis vykdomomis priemonėmis ir iniciatyvomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu pateikiant duomenis čia: https://en.unesco.org/node/add/cultural-initiative UNESCO interaktyvus […]

Dalyvaudama „Kultūros nakties“ programoje, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija birželio 14 d. 18 val. kviečia į fotografijų parodą „Nugrimzdusios Lietuvos povandeninio paveldo istorijos“. Parodos atidarymo metu, 18.30 val. vyks prof. habil. dr. Vlado Žulkaus (Klaipėdos universitetas) paskaita „Nuskendę laivai ir krantai. Povandeninė archeologija“. Taip pat, bus pristatytas UNESCO komisijos sekretoriato leidinys „Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. […]

Leidinys „Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės“ yra skirtas pristatyti vienai iš devyniolikos UNESCO konvencijų, tarptautinių sutarčių, kurias ratifikavo arba prie kurių prisijungė Lietuvos Respublika. Atsižvelgiant į povandeninio kultūros paveldo specifiką, šiame UNESCO dokumente reglamentuojami povandeninio kultūros paveldo apsaugos ir tyrimo principai, tarptautinio bendradarbiavimo priemonės siekiant identifikuoti ir išsaugoti šį paveldą ateinančioms kartoms. 2001 […]

Maloniai kviečiame susipažinti su prof. Vlado Žulkaus parengtu straipsniu (anglų k.), kuriame aptariamas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje (sąvokos, teisės aktai ir praktiniai pavyzdžiai). Straipsnis. Straipsnis parengtas 2013 m. rugsėjo 18–20 d. Taline, Estijoje, vykusiam 5-ajam Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumui. Prof. Vladas Žulkus yra UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos […]

Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame kontekste Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS tęsia 2-ąjį paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. Povandeniniai kanjonai, užmarštin nugrimzdę laivai, priešistorinės vietovės, konstrukcijos ir  pastatai, atsidūrę po vandeniu, – tai tik nedidelė dalis įspūdingų radinių, kurie slepiasi jūrų, ežerų ir upių dugne. Šis sudėtingai pasiekiamas […]

Rugsėjo 24– 26 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių darbo grupės susitikimas.

Balandžio 19 d. Paryžiuje vyksta Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos mokslinio ir techninio patariamojo komiteto susitikimas. Komitete Lietuvai atstovauja profesorius Vladas Žulkus.

Š. m. balandžio 13-14 d. Paryžiuje vykstančiame UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių narių susitikime Lietuvos atstovas, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vladas Žulkus buvo išrinktas į šios konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą ketverių metų kadencijai.

2009 m. sausio 2 d. įsigaliojo UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija, kurios dalyvėmis yra dvidešimt valstybių. Lietuvos Respublika Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d.