Kreipimasis į Lietuvos radijo ir televizijos generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių dėl televizijos laidoje “LRT Forumas” išsakytos neobjektyvios ir šališkos pozicijos

Kreipiamės į Jus, norėdami atkreipti dėmesį į š. m. rugsėjo 11 d. per Lietuvos televiziją transliuotą laidą „LRT Forumas”, kurioje didžiausias dėmesys buvo skirtas  vystomiems projektams vertingiausiose Lietuvos teritorijose – į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytame Vilniaus istoriniame centre bei Kuršių nerijoje. Be abejonės, pasirinkta tema labai aktuali ir ji tikrai verta LRT eterio. Visuomeninio transliuotojo vaidmuo yra nepaprastai svarbus, siekiant objektyvaus dialogo ir pamatinių teisinės demokratinės valstybės vertybių išsaugojimo bei jų įtvirtinimo. Todėl LRT žurnalistams tenka didžiulė atsakomybė užtikrinant visuomeninio transliuotojo misijos įgyvendinimą ir siekiant, kad jų pateikiama informacija būtų „objektyvi, tiksli, nešališka ir neveikiama jokių kitų, išskyrus visuomenės, interesų“.

Vis dėlto, mūsų nuomone, aptariamos laidos moderatoriaus žurnalisto Edmundo Jakilaičio pozicija neišlaikė visuomeniniam transliuotojui keliamo uždavinio – būti „nepriklausomu, objektyviu, nešališku, sąžiningu ir pagarbiu visuomenei, žmogui, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldui”. Rugsėjo 11 d. laidoje, kalbant apie Vilniaus istorinio centro ir Kuršių nerijos teritorijų aktualijas, nė karto nebuvo paminėta, kodėl šios teritorijos yra ypač vertingos ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui ir kodėl bet kokia veikla jose turėtų būti vykdoma labai atsakingai.

Prieš 25-erius metus prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos prisijungusi ir keturiomis pasaulio paveldo vertybėmis besididžiuojanti Lietuvos Respublika įsipareigojo laikytis visų konvencijos nuostatų, o Vilniaus istorinio centro ir Kuršių nerijos atvejais yra nustatyti tikslūs ir konkretūs šių teritorijų apsaugos ir išsaugojimo reikalavimai. Todėl mus nustebino laidos vedėjo nepagarba valstybinėms institucijoms ir jų atstovams, bandžiusiems paaiškinti mūsų valstybėje galiojančius teisės aktus, skirtus paveldo apsaugai, statybų reguliavimui ir pan. Pripažįstame, kad ilgainiui teisės aktai gali iš dalies moraliai pasenti, tačiau jų keitimas yra teisiškai reglamentuotas ir privatūs interesai šiems procesams jokios įtakos neturėtų daryti.

Vilniaus istorinio centro, Kuršių nerijos ir kitų pasaulinės svarbos paveldo vertybių išsaugojimas turi būti pirmaeilis nepriklausomos, išdidžios ir savo valstybės istorija besididžiuojančios tautos uždavinys. Įvertindami šių vertybių unikalumą ir autentiškumą, Lietuvą kasmet aplanko tūkstančiai turistų, Vilniaus senamiesčio ir Kuršių nerijos nuotraukos puošia reprezentacinius leidinius ir kt. Todėl prieš vykdant plėtrą šiose teritorijose, būtina atsižvelgti ne tik į ekonominius privačių investuotojų interesus ir nekilnojamojo turto vystytojų poreikius, bet, visų pirma, įsiklausyti į architektūros, dailės istorijos, paveldosaugos, šiuo atveju taip pat ir geologijos specialistų ir bendruomenių nuomonę. Apgailestaujame, kad šioje laidoje nebuvo suteikta galimybė savo poziciją išsakyti minėtų sričių specialistams, todėl joje vyravo privačių verslo interesų gynimas, nė vienu žodžiu neužsimenant apie tai, kad ant Išganytojo kalno stovintis Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis yra beveik svarbiausias Vilniaus istorinio centro miestovaizdį formuojantis objektas. Vienas Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios autorių – žymiausias vėlyvojo baroko stiliaus architektas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje Jonas Kristupas Glaubicas (1700-1767), kurį pažįstame iš kitų Vilniaus išskirtinės svarbos ir grožio architektūros paveldo šedevrų – Šv. Jonų bažnyčios, Bazilijonų vienuolyno vartų, Šv. Kotrynos bažnyčios ir kitų darbų. J. K. Glaubico kūriniai yra žinomi ir vertinami Europoje, tuo pačiu atskleidžia nepakartojamą, savitą, LDK laikotarpio architektūrai būdingą raišką. Taip pat norime pabrėžti, kad laikantis kanonų, vienuolynas yra įvairios paskirties statinių visuma, ansamblis, todėl net ir pritaikant vienuolyno pastatus naujoms reikmėms, yra būtina išlaikyti ansamblio ir jo teritorijos integralumą bei vientisumą. Kaip buvo paminėta laidoje, Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2017-04-12 įsakymu sudaryta komisija priėjo išvados, kad tuometinio Kultūros ministro Š. Biručio 2015-08-31 įsakymas Dėl Vienuolyno statinių ansamblio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo, padalinantis nekilnojamosios kultūros vertybę Misionierių vienuolyno statinių ansamblį, kurios apsaugos tikslas – „išsaugoti viešam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai“, į du atskirus sklypus, „neatitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų“. Apskritai, apie šį išskirtinės svarbos ir architektūrinės raiškos objektą laidoje buvo kalbama kaip apie eilinį, nors kažkodėl labai brangų, sklypą.

Naudodamiesi šia proga, norime informuoti, kad Kultūros ministerijos kvietimu į Vilnių artimiausiu metu turėtų atvykti UNESCO ekspertas, kurio prašoma įvertinti statytojo vykdomos veiklos įtaką pasaulio paveldo vertybės Vilniaus istorinio centro pasaulinei vertei. Tikimės, kad atsakingas Kultūros ministerijos žingsnis paskatins baigti ginčus dėl šio kultūros paveldo objekto vertės išsaugojimo.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad 27 Kuršių nerijos bylose buvo priimti galutiniai teismų sprendimai, savo nuomonę yra išreiškęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, todėl manome, kad visuomeninio transliuotojo, visų pirma atstovaujančio valstybės interesus, žurnalistas, savo laidose akivaizdžiai kvestionuojantis teismų sprendimus, diskredituoja LRT misiją.

Pabaigoje norėtume pacituoti prieš aptariamą laidą to paties žurnalisto Edmundo Jakilaičio kalbinto Tomo Venclovos mintis: <…> Mane labai gąsdina vienas dalykas – tai, kad besiplėtojant kapitalizmui nebūtų pražudyta didelė dalis mūsų kultūrinio paveldo. Pavyzdžiui, mane asmeniškai labai jaudina Misionierių bažnyčios ansamblio likimas. Jei vis dėl to nugalės verslo interesai ir ten bus pastatyti kažkokie pastatai, jie sugadins vieną pačių gražiausių ne tik Vilniaus, bet ir pačios Europos, panoramų. To labai nenorėčiau. <…>

Su laidos įrašu galima susipažinti čia: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013675080/lrt_forumas

2017 09 15 Kategorija: Pasaulio paveldas, Visos naujienos