K. Donelaičio „Metų“ faksimilinio leidinio pristatymas

Sausio 29 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje įvyko K. Donelaičio „Metų“ faksimilinio leidinio pristatymas, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Ši aukštos kokybės 100 vnt. tiražu UAB „Petro ofseto“ išleista „Metų“ faksimilė, buvo rengiama 4 metus, konsultuojantis su knygos istorikais, leidybos specialistais. Renginyje dalyvavo prof. Domas Kaunas, kuris savo kalboje pabrėžė kiekvienos tautos kalbos paminklų faksimilių leidybos svarbą.  Prof. D. Kaunas taip pat supažindino klausytojus su I-ojo L. Rėzos parengto „Metų“ leidimo išlikusių egzempliorių (28 žinomų) istorija, jų dabartine būkle. Projekto autorė Kamilė Kalibataitė atskleidė faksimilinių leidinių ypatumus, sunkumus, su kuriais susidūrė, faksimilių išskirtinumą, jų reikšmę. Renginyje muzikavo smuikininkės Kotryna Ugnė Daunytė ir Raimonda Daunienė, kurios atliko K. Donelaičio laikais gyvenusių kompozitorių (J.S. Bachas) kurtą muziką ir Vydūno harmonizuotas Mažosios Lietuvos liaudies dainas.

Renginio svečiai taip pat turėjo galimybę pamatyti Virgilijaus Jankausko fotografijų parodą „Donelaitis“ ( eksponuojama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje iki š. m. vasario 10 d.)

Apie renginį žiniasklaidoje:

LRT Panoramoje (34.01-35.44), LRT svetainėje,

internete:

Bernardinai.lt,

Gloz z Litwy-Pogon.lt.

2014 01 30 Kategorija: Minimos datos