Įkurta Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupė

UNESCO skatina ir remia atvirąją prieigą (AP) – galimybę visiems internetu pasiekti mokslinę informaciją, kad pasaulio žinių srautas, inovacijos būtų panaudojamos socialinės bei ekonominės plėtros labui. UNESCO siekia skleisti supratimą apie atvirąją prieigą ir jos naudą tarp politikos formuotojų, mokslininkų ir žinių vadybininkų ir palaiko pasaulines, regionų ir nacionalines atvirąją prieigą skatinančias iniciatyvas.

2012 m. rugsėjo 5–7 d. Minske (Baltarusija) vyko UNESCO ir Baltarusijos nacionalinės bibliotekos organizuotos regioninės konsultacijos tema „Atviroji prieiga prie mokslinės informacijos ir tyrimų – koncepcija ir politika“, sutelkiant dėmesį į Rytų ir Vidurio Europą ir Baltijos šalis. Konsultacijos buvo surengtos siekiant didinti informuotumą apie atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos galimybes, numatyti iškylančius iššūkius, vystyti regione atvirosios prieigos strategijas ir politiką, plėtoti partnerystę tarp suinteresuotųjų šalių. Lietuvai jose atstovavo prof. Rūta Marcinkevičienė, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja. Pasibaigus konsultacijoms buvo išplatintos rekomendacijos regiono šalims.

Skatindama AP ir siekdama, kad minėtos rekomendacijos būtų įgyvendintos Lietuvoje, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pakvietė tam susitelkti šios srities ekspertus.

Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupė prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2013 metams sudaryta iš Lietuvos mokslo ir jį kuruojančių institucijų atstovų: prof. R. Marcinkevičienės, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojos, Tarybos Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto pirmininkės; D. Numgaudžio, LR švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nario; A. Paškevičienės, Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyriaus vadovės; dr. Ž. Petrauskienės VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vedėjos; dr. V. Petrikaitės, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkės; dr. R. Skirmanto, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos ir stebėsenos skyriaus metodininko; dr. G. Tautkevičienės, KTU bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus vedėjos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos atstovės; R. Valančiausko, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo vyr. specialisto.

Šios darbo grupės tikslas – būti telkiančiu dariniu, kuris apibendrintų Lietuvos situaciją, teiktų siūlymus atitinkamoms institucijoms, tobulinant minėtąją sritį šalyje.

2013 02 06 Kategorija: Informacija ir komunikacija, Visos naujienos