Socialinių transformacijų valdymo programa

Pagrindinis Socialinių transformacijų valdymo programos (MOST – Management of Social Transformations) tikslas – kurti glaudžius ryšius tarp mokslo ir politikos sferų bei pabrėžti socialinių mokslų tyrimų svarbą politikos formavimo procese, skatinti tarptautinius lyginamuosius socialinių mokslų tyrimus. Pagrindinės MOST programos temos: daugiakultūrės visuomenės problemos, kaimo ir miesto žmonių skurdas, skurdo panaikinimo strategija, moterų skurdas, vaikų, jaunimo skurdas, socialinė nelygybė ir jos įveikimo būdai, badas ir išgyvenimo galimybės, demografiniai pokyčiai, socialiniai mokslai ir visuomenės raida, gamtos resursų išsaugojimas, globalizacija, tarptautinė migracija, benamių problemos, neįgaliųjų problemų sprendimas, narkomanija, kaimo jaunimo problemos (švietimas, darbas), pakrančių miestelių bendruomenės kultūra, miestų savivalda.

Kiekvienoje šalyje – UNESCO narėje, įsijungusioje į MOST programą, skiriamas nacionalinis koordinatorius ir/arba steigiamas nacionalinis MOST komitetas, jungiantis socialinių ir humanitarinių mokslų atstovus. MOST programos dalyviai keičiasi informacija, metodikomis, tyrimais, gali gauti konsultacinę paramą socialinio sektoriaus reformai kurti ir diegti, dalyvauja tarptautiniuose lyginamuosiuose tyrimuose.

2011 m. lapkričio 7 dieną Lietuva, atstovaujama Socialinės apsaugos ir darbo viceministro prof. Audriaus Bitino, išrinkta į MOST tarybos vicepirmininkės postą.