Lyčių lygių galimybių skatinimas

UNESCO visuomet skyrė ypatingą dėmesį lyčių lygių galimybių problemoms. Nuo pat Organizacijos įkūrimo pradžios šiuo klausimu įvairiose šalyse buvo inicijuojamos ir skatinamos įvairios programos, studijos, bendromis UNESCO ir vietinių specialistų jėgomis ieškoma nuoseklių, logiškų ir efektyvių sprendimų. UNESCO sudaro 193 valstybės narės – skirtingose valstybėse problemos labai skirtingos, kaip ir skirtingos jų socialinės, kultūrinės, istorinės, ekonominės priežastys ir terpė. Todėl UNESCO ir kitos šiais klausimais dirbančios tarptautinės organizacijos pirmiausia siekia skatinti ir remtis vietinėmis iniciatyvomis eskaluoti lyčių lygių galimybių klausimus bei ieškoti šių klausimų sprendimų būdų.

Nors lyčių lygios galimybės yra įtvirtintos daugybe tarptautinių instrumentų, pradedant UNESCO konstitucija, o pasaulinėse plėtotės strategijose lygių galimybių nuostatų įgyvendinimas laikomas vienu svarbiausių kelyje į demokratinę brandą ir visuomenės vystymąsi, realybė dažnai būna kitokia, tiek kalbant apie modernias, tiek apie besivystančias valstybes.

Lietuvoje lyčių santykių padėtis ir lygių galimybių įgyvendinimas taip pat išsiskiria tam tikra specifika. Valstybinė pertvarka Lietuvoje susipynė su dideliais socialiniais pokyčiais, išryškinusiais visuomenės silpnybes ir tam tikrą ribotumą, bei daro įtaką tam tikriems lyčių padėties pokyčiams šeimos ir visuomenės gyvenimo srityse: švietime, darbo rinkoje, politikoje.  Gilinantis ir bandant atskleisti tam tikras tendencijas ir bendrumus, susidaro gana specifinis vaizdas, bylojantis apie vis dar egzistuojančias problemas mokslo, socialinio saugumo, darbo politikos srityse.