Jaunimas ir ŽIV/AIDS

Svarbiausias UNESCO veiklos ŽIV ir žmogaus teisių srityje prioritetas – priešintis su asmenų stigmatizavimu ir diskriminacija ŽIV/AIDS pagrindu. Tai daroma remiantis UNESCO ŽIV/AIDS strategija (UNESCO Strategy for HIV and AIDS) bei UNESCO integruotąja kovos su rasizmu, diskriminacija, ksenofobija ir su ja susijusia netolerancija strategija (UNESCO Integrated Strategy to Combat Racism, Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance). Ypatingai svarbus vaidmuo skiriamas jaunų žmonių įgalinimui, didinant jų žinias ir supratimą apie diskriminaciją ŽIV/AIDS pagrindu bei skatinant jaunimo aktyvumą su ŽIV ir žmogaus teisų temomis susijusiose programose. Šiuo tikslu UNESCO pristato šiuolaikiškas iniciatyvas, tokias kaip pažintinis kompiuterinis žaidimas (Fast Car: Travelling Safety around the World), skirtas pateikti jauniems žmonėms tikslią ir patikimą informaciją apie ŽIV ir AIDS prevenciją.