Fizinis lavinimas ir sportas

Fizinė kultūra ir sportas yra svarbios švietimo sistemos dalys, padedančios socialiam ir intelektualiam žmogaus ugdymui.

UNESCO sportu ir fiziniu lavinimu siekia sudominti tiek visuomeninio, tiek privataus sektoriaus atstovus, nes sportas ir fizinis lavinimas turi didelės įtakos propaguojant žmogiškąsias vertybes, garbingą žaidimą, stiprina žmogaus vystymąsi ir sveiką gyvenimo būdą. Sportas ir fizinis lavinimas apjungia skirtingų socialinių, geografinių ir kultūrinių grupių, religinių bei politinių pažiūrų atstovus, padeda išsaugoti taiką ir tarpusavio supratimą.

Savo veikloje UNESCO skatina kokybišką fizinį lavinimą ir sportą švietimo sistemoje, tobulina programą „Švietimas visiems“ (Education for All, EFA), propaguoja kultūrų įvairovę ir pagarbą vietinių žmonių sportiniams žaidimams, jungia įvairias kultūras propaguojant tradicines sporto šakas ir žaidynes.

UNESCO dažnai suteikia šalims ekspertų pagalbą; vyriausybėms, tarptautinėms ir visuomeninėms organizacijoms padeda susitikti ir aptarti fizinio lavinimo ir sporto keliamus iššūkius.