Filosofija

Visuomet pabrėžianti prognostinių tyrimų svarbą, UNESCO išlieka svarbiausiu etinių, filosofinių ir mokslinių svarstymų įvairiais klausimais, pradedant žmogaus saugumu, konfliktų prevencija ir baigiant tarpkultūriniu dialogu, pilietiškumu, globalizacija ir kova su skurdu, forumu. UNESCO didelį dėmesį skiria filosofų, mokslininkų ir sprendimus socialinėje ir kultūrinėje sferoje priimančiųjų ryšių stiprinimui. Mokslininkai raginami analizuoti visuomeninio gyvenimo procesus bei vykdomą politiką, prognozuoti ateities visuomenės vizijas ir teikti pasiūlymus vyriausybei.

Kritišką ir nepriklausomą mąstymą stimuliuojanti filosofija ugdo pasaulio suvokimą, toleranciją ir taiką. Nuo 2005 m. lapkričio 19 dieną UNESCO mini Pasaulinę filosofijos dieną.