Pasaulinė etikos observatorija

Observatorija yra pasaulinė sistema, telkianti bioetikos ir susijusių taikomosios etikos sričių, kaip aplinkosaugos, mokslo ir technologijų etikos, duomenų bazes. Oficialiai įsteigta 2005 m. Pasaulinė etikos observatorija yra nemokamai prieinama visoms UNESCO valstybėms narėms ir plačiajai visuomenei. Ji sukurta kaip vertingos konsultacinės bei lyginamosios informacijos apie veiklas etikos srityje bazė, skirta tarptautiniam bendradarbiavimui šiose srityse stiprinti. Planuojama, kad observatorija taps valstybių narių ir kitų partnerių aktyvumo etikos srityje skatinimo ir palaikymo platforma, padedanti identifikuoti specialistus, steigti etikos komitetus, formuoti pagrįstas strategijas etikos srityse ir rengti etikos mokymo programas.