Mokslo ir technologijų etika

Besitęsianti mokslo ir technologijų pažanga kelia vis naujas etines prieštaras, kurias būtina kelti į viešumą, svarstyti ir analizuoti. Siekis užtikrinti, kad pasaulis išliktų saugus kiekvienam jo gyventojui, reiškia, kad mokslinė ir technologinė pažanga turi būti lydima etinių svarstymų, besiremiančių kultūriniu, teisiniu, filosofiniu ir religiniu paveldu. Šiandien UNESCO yra viena pagrindinių pasaulinių institucijų, užsiimančių etikos problematika šiuolaikinių pasiekimų ir globalizacijos akivaizdoje. Etikos normų ir principų, kuriais turėtų vadovautis mokslo ir technologijų plėtra bei visuomenės pertvarka, skleidimas yra viena svarbiausių UNESCO trumpalaikės ir vidutinės trukmės strategijos dalių. UNESCO stengiasi atkreipti tarptautinės visuomenės dėmesį į etinius klausimus, nuolat atsirandančius dėl įsibėgėjusios mokslinės ir technologinės pažangos.

UNESCO prisideda prie etikos sergėjimo, skatindama tarptautinių konvencijų ir kitų instrumentų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos aprėptyje priėmimu ir laikymusi, plėtodama etinius principus bei teikdama rekomendacijas sprendimų priėmėjams, skatindama švietėjiškais būdais supažindinti visuomenę su mokslo ir technologijų pažangos keliamomis žmogaus teisių užtikrinimo problemomis, įskaitant globalizacijos įtaką, taip pat teikdama patarimus, rekomendacijas, kaip stiprinti nacionalinius pajėgumus, skatindama ir teikdama pagalbą mokslo bendruomenei ir sprendimų priėmėjams siekiantiems etiškai veikti.

1998 m. UNESCO įkūrė Pasaulinę mokslo ir technologijų etikos komisiją (COMEST).