Žemės mokslai

UNESCO žemės mokslų programos bendras tikslas yra gerinti suvokimą apie geologinę aplinką ir skatinti protingai naudoti geologines žinias aplinkos vystymuisi.

Tarptautinė geologijos mokslų programa
Įgyvendindami Tarptautinę geologijos mokslų programą (International Geoscience Programme, IGCP), bendradarbiaujant su Tarptautine geologijos mokslų sąjunga, mokslininkai iš daugiau nei 150 valstybių tobulina energijos ir mineralinių išteklių nustatymo technologijas, kartu plėsdami žinias apie Žemės geologinius procesus ir mažindami gamtos nelaimių riziką besivystančiose valstybėse.
Geologija ir geologiniai procesai
Geologija ir geologiniai procesai lemia dabartinės faunos ir floros sąlygas, kuriose jos egzistuoja. Visuomenės vystymasis visada buvo glaudžiai susijęs su aplinkos raida ir planetos ištekliais. Akmuo, bronza, geležis, auksas, anglys ir nafta yra keli ilgo geologinių išteklių sąrašo elementai, sąlygoję visuomenės formavimąsi ir paskatinę pramonės revoliuciją. Įžengimas į „silikono amžių“ – geologinių tyrimų ir mokslinių žinių taikymo rezultatas.

Geologijos ir geologinių procesų žinios yra viena iš besivystančių valstybių ekonominio augimo sąlygų. Geologinės įvairovės ir procesų tyrimai atskleidžia Žemės struktūrą, gyvybės evoliuciją bei kelius, kuriais geologija turėjo įtakos senovės ir šiuolaikinėms kultūroms bei žmonių visuomenei. Geologinės žinios leidžia nustatyti perspektyvius išteklius ir atsinaujinančius geologinius procesus, kurie gali nešti naudą arba kelti grėsmę visuomenei.

Žemės stebėsena
Žemės stebėjimas per palydovus per pastarąjį dešimtmetį ryškiai pažengė į priekį. Veikia ypatingos jautros didžiulis žemės stebėjimo palydovų ir kitos papildomos įrangos „parkas“, gebantis užfiksuoti laipsniškus aplinkos pokyčius, kaip besitęsiantis pasaulio lietaus miškų plotų mažėjimas, jūros lygio kilimas, artėjantis prie 2 milimetrų per metus ribos, ar ozono sluoksnio mažėjimas dėl atmosferos užterštumo. Palydovų duomenų užrašymas skaitmenine forma leidžia ją įvairiai pritaikyti skirtingiems poreikiams.
Geoparkai
Geoparkas yra valstybės saugoma teritorija, turinti tam tikrą skaičių ypatingos reikšmės, retumo ar estetinio grožio geologinio paveldo vietovių. Šios žemės paveldo vietovės yra dalis bendros integruotos saugojimo, švietimo ir darnaus vystymosi koncepcijos. Geoparkas siekia savo tikslų trimis kryptimis: apsaugos, švietimo ir geologinio turizmo.

UNESCO inicijuotas ir globojamas Pasaulinis nacionalinių geoparkų tinklas (Global Network of National Geoparks) suteikia aktyvaus bendradarbiavimo platformą geologinio paveldo ekspertams ir praktikams. Po UNESCO skėčiu ir per pasaulinio tinklo partnerių mainus svarbios nacionalinės geologinės vietovės gauna pasaulinį pripažinimą ir naudą dalyvaudamos žinių, ekspertizės, patirties ir specialistų mainuose su kitais geoparkais.