Vandenynai

Būdami gyvybiškai svarbūs planetos išlikimui – vandenynai – yra negrįžtamai išeikvojami. Per tankiai gyvenamos pakrančių vietovės didina jūrų taršą, kuri stimuliuoja dumblių vešėjimą – ekosistemų nuodijimą skatinantį procesą. 19 milijonų tonų žmogaus veiklos kasdien išskiriamo į aplinką anglies dvideginio neigiamai veikia jūrų ekosistemas. Vandenynų tyrimais jau daugiau nei 50 metų rūpinasi UNESCO Tarpvyriausybinė okeanografijos komisija (Intergovernmental Oceanographic Commission). Nuolatinė pasaulinė vandenynų stebėsena ir duomenų lyginimai leidžia siųsti perspėjimus apie cunamių grėsmę bei lygiai taip kurti patikimus spėjimo modelius, būtinus prisitaikyti prie gamtos neramumų ateityje.

Okeanografinių tyrimų tikslai per dešimtmečius keitėsi: nuo bendro pažinimo didėjimo iki šių žinių ir technologijų taikymo, siekiant suprasti dinamišką sąveiką tarp skirtingų elementų iš kurių susideda pasaulinė vandenynų atmosferos sistema, ir kaip ši sistema veikia bei yra veikiama žmogaus veiklos. Šios dinamikos supratimas dabartiniame pasaulinės klimato kaitos kontekste apsunkina okeanografinio vertinimo iššūkius, bet kartu patvirtina jo būtinybę dėl pasaulinį atšilimą supančio neaiškumo.