Atsinaujinančios energijos programa

Pasaulinis energijos iššūkių pobūdis sąlygoja poreikį vietos atsinaujinančios energijos šaltinius administruoti ir naudoti tinkamai. Atsinaujinančios energijos programa skatina tokių pajėgumų kūrimą, mokslinių žinių ir gerosios patirties mainus, energijos politikos plėtotę, palaiko pilotines iniciatyvas ir, reikalui esant, teikia techninę pagalbą. Pajėgumų kūrimo uždaviniai yra įgyvendinami vykdant Pasaulinę atsinaujinančios energijos švietimo programą (GREET - Global Renewable Energy Education and Training Programme). Ypatingas dėmesys yra skiriamas atsinaujinančios energijos bazei kurti Afrikos šalyse. Tarpsektorinės klimato kaitos platformos veikla UNESCO taip pat skatina atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą ir energijos efektyvumo didinimo technologijas ir praktikas, įvardindama tai, kaip vieną svarbiausių priemonių klimato kaitos pasekmėms švelninti ir prisitaikyti.