Gėlas vanduo

Vandens poreikis pasaulyje dar niekada nebuvo toks didelis dėl tokių priežasčių kaip spartėjantis populiacijos augimas, maisto vartojimo pokyčiai bei auganti energijos gamyba. Tai vėliausios Jungtinių Tautų Vandens raidos ataskaitos, pavadintos „Vanduo ir klimato kaita“ išvados.

Vandens poreikis auga ir kai kurios valstybės baigia išsekinti savo vandens išteklius. Klimato kaita tik blogina situaciją. Varžymasis dėl vandens intensyvėja – tarp valstybių, miestų, kaimų ar tarp veiklos sričių - vanduo vis labiau tampa politiniu klausimu.

UNESCO siekia įtikinti, kad teisingas ir racionalus vandens išteklių naudojimas gali ne tik užgesinti beįsiplieskiančius „vandens karus“, o atvirkščiai tapti tarptautinio bendradarbiavimo ir taikos katalizatoriumi. Kuomet vandens išteklių naudojimas reguliuojamas tinkamomis – bendradarbiavimo, tolerancijos ir abipusės pagarbos – priemonėmis, jis gali nutiesti kelią darniam ir taikiam vystymuisi visais aspektais: socialiniu, ekonominiu, politiniu, kultūriniu ir ekologiniu. Taip bendradarbiavimas išsiplečia toliau pačių vandens išteklių ir jų valdymo klausimo.

Praeities patirtis rodo, kad prieštaraujančius interesus turinčios pusės gali rasti harmoningą sprendimą, kaip naudotis bendru ištekliu. Svarbu suprasti, kaip tai daryti teisingai, užtikrinant gerą kokybę ir pakankamą vandens kiekį visoms pusėms.

2001 m. siekiant padėti valstybėms konstruktyviai spręsti jautrias vandens problemas, UNESCO įsteigė „Nuo galimo konflikto prie bendradarbiavimo galimybės“ iniciatyvą, skirtą vystyti valdančiųjų, diplomatų, vandens mokslininkų ir kitų partnerių gebėjimus numatyti konfliktus dėl vandens, užkirsti jiems kelią bei juos spręsti. Remiantis sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiais, siekiama keisti gėlo vandens naudojimo kultūrą iš konkurencinės į bendradarbiavimo, abipusės pagalbos ir supratimo.

Tarptautinė hidrologijos programa

Vykdant Tarptautinę hidrologijos programą siekiama teikti mokslines žinias, techninį rengimą ir programinę ekspertizę, reikalingą veiksmingai, teisingai ir darniai valdyti vertingus išteklius. Programa vis labiau įsitraukia į vandens konfliktų tarp valstybių ir valstybėse kilimo prevencijos priemonių ir strategijų kūrimą.

Tarptautinės hidrologijos programos nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje paskirtas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Hidrologinių stebėjimų skyriaus vedėjas Juozas Šimkus. 

Pasaulinė vandens raidos ataskaita

Pasaulio vandens raidos ataskaita teikia adekvačią, nuolat atnaujinamą gėlo vandens ekosistemos padėties apžvalgą. Kiekviena Jungtinių Tautų agentūra ir komisija, sprendžianti vandens klausimus, prisideda prie vandens naudojimo sveikatos, maisto, ekosistemų, urbanizacijos, pramonės, energijos sritims, jo išteklių įtakos rizikos valdymui ir bendrai valdymui apžvalgos proceso. UNESCO vadovauja Jungtinių Tautų partnerių sekretoriatui, vykdančiam Pasaulinę vandens vertinimo programą.